Więcej marek od

Nauka o świetle —
wydarzenie roku

Warsztaty Create the Livable City (Stwórz miasto przyjazne mieszkańcom)

Dołącz do nowej generacji ekspertów w dziedzinie oświetlenia. Warsztaty Create the Livable City to coroczne wydarzenie łączące architektów, urbanistów i projektantów oświetlenia dyskutujących o jego roli dla rozwoju miasta.

 

Podczas warsztatów poświęconych projektowaniu już ponad 150 architektów, urbanistów i przedstawicieli miast pracowało wspólnie w całkowicie nowych warunkach w różnych miejscach Europy.

Zorganizowane przez firmę Philips warsztaty Livable City w Kopenhadze

Obejrzyj film przedstawiający warsztaty w 2014 r.


Zapoznaj się najważniejszymi koncepcjami dotyczącymi oświetlenia i instalacji stworzonymi w czasie warsztatów Create the Livable City w 2014 r. w Berlinie.

Czego można oczekiwać?

 

Dzięki warsztatom możemy spojrzeć oczami urbanistów na przyszłość europejskich miast. Uczestnicy muszą zaprojektować, utworzyć i wdrożyć koncepcję oświetleniową w prototypowej instalacji, korzystając z matrycy Urban Future jako narzędzia dostarczającego wskazówek.

W skład zajęć wchodzą zwykle:

· Seminarium badawcze

· Dyskusja panelowa

· Warsztaty praktyczne

· Projektowanie prototypu

· Prezentacja przez uczestników instalacji prototypu

Osoby eksperymentujące ze światłem na warsztatach oświetleniowych w Bratysławie

Matryca Urban Futures

 

Matryca Urban Future jest praktycznym narzędziem pozwalającym określić strategię oświetleniową i obejmującą różne scenariusze oświetlenia. Przedstawia czynniki społeczno-kulturowe na tle strategii miasta i zawiera 16 wartościowych scenariuszy Urban Futures. Efektem tych narracji jest 16 różnych możliwości przyszłej ewolucji miasta.

Ekspert objaśnia działanie matrycy Urban Futures

Weź udział w kolejnych warsztatach Livable City, w 2015 r.

 

Następne warsztaty odbędą się latem 2015 r. w Paryżu. Osoby chcące wziąć w nich udział powinny skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Philips. Szczegółowe informacje na temat warsztatów oraz ich program są dostępne w witrynie Create the Livable City.

Duża grupa osób rozmawia na zewnątrz pięknie oświetlonego budynku w Turnhout w Belgii podczas warsztatów zorganizowanych przez firmę Philips

Pytania?Sugestie?

 

Skontaktuj się z nami chętnie poznamy Twoją opinię!

 

Skontaktuj się z nami