Więcej marek od

Oświetlenie w

korytarzach

ABT Car parking - Level 2

Krok 2.1: Sprawdź aktualne oświetlenie

 

1 - Pomiary oświetlenia (zgodne z normą PN-EN 12464-1; 2011)

1.

Pod oprawą, na poziomie podłogi

  • Natężenie oświetlenia Em ≥ 100 lx
2.

Między dwoma oprawami, na poziomie podłogi

  • Natężenie oświetlenia Em ≥ 100 lx
3.

Na ścianie, między dwoma oprawami (pionowe natężenie oświetlenia)

  • Natężenie oświetlenia Em ≥ 50 lx
  • Zalecane ≥ 75lx
4.

Na ścianie, obok oprawy (pionowe natężenie oświetlenia)

  • Natężenie oświetlenia Em ≥ 50 lx
  • Zalecane ≥ 75lx
Corridor diagram
                         

Krok 2.2: Sprawdź aktualne oświetlenie

 

Wstecz      Dalej