Więcej marek od

Oświetlenie w 

korytarzach

Dlaczego warto przeprowadzać pomiary oświetlenia?

 

  • W celu sprawdzenia, czy na miejscu pracy występuje wystarczające natężenie oświetlenia.
  • Aby upewnić się, że spełnione zostały minimalne wymagania dla określonej przestrzeni.
  • Pomiary dostarczają dowodów. Pomagają projektować nasze rozwiązania i umacniać argumentację.

 

bad lighting

Nieprawidłowe oświetlenie

good lighting

Optymalne oświetlenie

                         

 

 

Wstecz      Dalej