Więcej marek od

Oświetlenie w

korytarzach

ABT Car parking - Level 2

Krok 2.2: - Sprawdź aktualne oświetlenie

 

2 - Dane techniczne oprawy oświetleniowej i kontrola wizualna

1.
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR) = 28
2.
Oddawanie barw Ra ≥ 80
3.
Równomierność oświetlenia Uo = 0.4
Car park light uniformity

 
Równomierność oświetlenia

Kiedy równomierność oświetlenia (Uo) znajdzie się na poziomie < 0,4 (dolna granica) osoby w pomieszczeniu widzą cienie i kontrasty, z powodu których mogą poczuć się dyskomfortowo i mieć problemy z rozpoznawaniem twarzy.
Car parking glare

 
Olśnienie

Kiedy ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR) oprawy oświetleniowej znajdzie się na poziomie > 28 (górna granica) osoby w pomieszczeniu mogą zostać oślepione światłem.

Krok 3: Sprawdź stan instalacji

 

Wstecz      Dalej