Więcej marek od

Oświetlenie w halach

przemysłowych niskiego składowania

ABT Car parking - Level 2

Krok 2.1: Sprawdź aktualne oświetlenie

 

1 - Pomiary oświetlenia (zgodne z normą PN-EN 12464-1; 2011)

 

 

1.

Na płaszczyźnie roboczej (pionowe natężenie oświetlenia)

  • Natężenie oświetlenia Em ≥ 300 lx
2.

Między dwiema oprawami, na poziomie podłogi

  • Zalecenie firmy Philips to ≥ 250 lx
3.

Pod oprawą, na poziomie podłogi

  • Zalecenie firmy Philips to≥ 250 lx
4.

Przy ścianie (poziome natężenie oświetlenia)

  • Minimum = 50 lx
  • Zalecenie firmy Philips to ≥ 75 lx

 

Car park diagram
                         

 Krok 2.2: Sprawdź aktualne oświetlenie

 

Wstecz      Dalej