Więcej marek od

Oświetlenie

biur

ABT Car parking - Level 2

Krok 2.1: Sprawdź aktualne oświetlenie

 

1 - Pomiary oświetlenia (zgodne z normą PN-EN 12464-1; 2011)

 

Zmierz natężenie oświetlenia:

 

1.

Na biurku (pionowe natężenie oświetlenia)

  • Natężenie oświetlenia Em ≥ 500 lx
2.

Na jednym lub dwóch innych biurkach (pionowe natężenie oświetlenia)

  • Sprawdzanie równomierności oświetlenia w pomieszczeniu.
  • Uo ≥ 0.6
3.

Na ścianie, na wysokości biurka (poziome natężenie oświetlenia)

  • Zalecenie firmy Philips to ≥ 75 lx
4.

Między dwoma biurkami, na poziomie podłogi

  • Zalecenie firmy Philips to≥ 300 lx
Office numbered
                         

Krok 2.2: Sprawdź aktualne oświetlenie

 

Wstecz      Dalej