Więcej marek od

Oświetlenie

biur

ABT Car parking - Level 2

Krok 2.2: Sprawdź aktualne oświetlenie

 

2 - Dane techniczne oprawy oświetleniowej i kontrola wizualna

1.
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR) ≤ 19
2.
Oddawanie barw Ra ≥ 80

Dowiedz się więcej:

Równomierność oświetlenia

 

Kiedy równomierność oświetlenia (Uo) na obszarze zadania osiągnie poziom < 0,6M (dolna granica), osoby przebywające w nim widzą cienie i kontrasty, co może powodować u nich dyskomfort podczas pracy.

Light uniformity1
Light uniformity2

Olśnienie

 

Kiedy wskaźnik ograniczenia olśnienia (UGR) oprawy oświetleniowej znajdzie się na poziomie > 19 (górna granica), osoby w pomieszczeniu mogą doznać dyskomfortu z powodu światła. Może to powodować zmęczenie oczu.

Light glare1
Light glare2
                         

Krok 3: Sprawdź stan instalacji

 

Wstecz      Dalej