Więcej marek od

Oświetlenie małych

parkingów

ABT Car parking - Level 2

krok 2.1: Sprawdź aktualne oświetlenie

 

1 - Pomiary oświetlenia (zgodne z normą PN-EN 12464-1; 2011)

 

 

1.

Wjazd / wyjazd z parkingu (prostopadłe na podłożu)

  • Natężenie oświetlenia Em ≥ 300 lx

 

2.

Wejście / wyjście dla gości (prostopadłe na podłożu)

  • Natężenie oświetlenia Em ≥ 300 lx

 

3.

Pas ruchu (na poziomie podłoża)

  • Natężenie oświetlenia Em ≥ 75 lx

 

4.

Parking

  • Natężenie oświetlenia Em ≥ 75 lx
Car park diagram
                         

krok 2.2: Sprawdź aktualne oświetlenie

 

Wstecz           Dalej