Więcej marek od

Oświetlenie małych

magazynów

Jakie natężenie oświetlenia jest potrzebne?

 

  • Instalacja oświetleniowa powinna spełniać wymogi dotyczące oświetlenia, określone normą europejską: PN-EN 12464-1:2011
  • W normie określono wymagania instalacji oświetleniowych dla miejsc pracy we wnętrzach z uwzględnieniem ilościowych i jakościowych cech oświetlenia.

 

Norma europejska PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
How much light is needed?
                         

 

 

Wstecz      Dalej