Oświetlenie miasta przyszłości

Oświetlenie miasta przyszłości dostępne już dziś

 

Najpierw ekologia, potem wytrzymałość. Miasta, wybiegając w przyszłość, wykorzystują możliwości zintegrowanych rozwiązań oraz Internetu rzeczy, aby ułatwić życie mieszkańcom, dać im więcej możliwości i lepiej dostosować się do globalnego środowiska.

Oświetlenie miasta przyszłości dostępne już dziś

 

Jednym ze sposobów wykorzystania przez miasta możliwości wynikających z wszechobecności połączeń internetowych są badania nad czujnikami osadzonymi w drogach i „umeblowaniu ulic” (ławki, zapory i oznaczenia drogowe, lampy uliczne, pojemniki na odpady, rzeźby w przestrzeni publicznej itd.). Zintegrowane oświetlenie jest kolejną opcją.

 

Oświetlenie uliczne może dołączyć do Internetu rzeczy, jeśli zostanie wyposażone w funkcje komunikacyjne. Można to zrobić za pomocą modernizacyjnych urządzeń z modułami łączności lub wbudowując takie funkcje bezpośrednio w elektroniczne oprawy oświetleniowe. Zawieszone w chmurze platformy oprogramowania do zarządzania oświetleniem mogą umożliwić miastu zdalne monitorowanie tysięcy punktów świetlnych w całym obszarze administracyjnym, a także zarządzanie tymi punktami i ich konserwację. Miasta mogą osiągać istotne oszczędności energii dzięki możliwościom ukierunkowanego przyciemniania bazującego zarówno na wykrywaniu oświetlonego otoczenia w czasie rzeczywistym, jak i na danych historycznych dotyczących wzorców oświetlenia. Ponadto miasta mogą poprawić efektywności działania poszczególnych służb, dzięki wyeliminowaniu konieczności wysyłania nocnych patroli i skróceniu czasu pomiędzy wystąpieniem a usunięciem usterki.

 

Poza tymi wyraźnymi korzyściami zintegrowane oświetlenie wspiera planowanie odporności miasta, czyniąc jego infrastrukturę oświetleniową integralnym aspektem planowania przestrzennego i ekologii. Podobnie jak inne systemy o znaczeniu krytycznym, oświetlenie publiczne jest efektywne, jeśli projektuje się je równolegle do systemów zarządzania ryzykiem i przywracania stabilności po awarii. Może stać się odporne, jeśli jest elastyczne, zintegrowane i inteligentne.

 

Zintegrowane rozwiązania oświetleniowe przeznaczone dla miast oferują to, co można nazwać zdolnością dostosowywania się do sytuacji. Optymalne działanie każdego punktu świetlnego jest efektem uwzględnienia potrzeb środowiska, władz miasta i ludzi w oświetlonym otoczeniu. Dynamiczne napięcie między tymi elementami można zrównoważyć jedynie za pomocą scentralizowanego i zintegrowanego systemu oświetlenia.

 

Więcej na temat zintegrowanego oświetlenia dowiesz się tutaj


Chcesz dowiedzieć się więcej?
 

Napisz do naszego eksperta


Piotr Nowiński
Ekspert ds. profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych

 

Skontaktuj się

Skontaktuj się z nami


Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz oraz do zapisania się na nasz Newsletter.

 

Wypełnij formularz       Zapisz się do Newslettera