You are now visiting our Global professional lighting website, visit your local website by going to the USA website

Oświetlenie  miasta przyszłości dostępne już dziś

 

Najpierw ekologia, potem wytrzymałość. Miasta, wybiegając w przyszłość, wykorzystują możliwości zintegrowanych rozwiązań oraz Internetu rzeczy, aby ułatwić życie mieszkańcom, dać im więcej możliwości i lepiej dostosować się do globalnego środowiska.

Oświetlenie miasta przyszłości dostępne już dziś

 

Jednym ze sposobów wykorzystania przez miasta możliwości wynikających z wszechobecności połączeń internetowych są badania nad czujnikami osadzonymi w drogach i „umeblowaniu ulic” (ławki, zapory i oznaczenia drogowe, lampy uliczne, pojemniki na odpady, rzeźby w przestrzeni publicznej itd.). Zintegrowane oświetlenie jest kolejną opcją.

 

Oświetlenie uliczne może dołączyć do Internetu rzeczy, jeśli zostanie wyposażone w funkcje komunikacyjne. Można to zrobić za pomocą modernizacyjnych urządzeń z modułami łączności lub wbudowując takie funkcje bezpośrednio w elektroniczne oprawy oświetleniowe. Zawieszone w chmurze platformy oprogramowania do zarządzania oświetleniem mogą umożliwić miastu zdalne monitorowanie tysięcy punktów świetlnych w całym obszarze administracyjnym, a także zarządzanie tymi punktami i ich konserwację. Miasta mogą osiągać istotne oszczędności energii dzięki możliwościom ukierunkowanego przyciemniania bazującego zarówno na wykrywaniu oświetlonego otoczenia w czasie rzeczywistym, jak i na danych historycznych dotyczących wzorców oświetlenia. Ponadto miasta mogą poprawić efektywności działania poszczególnych służb, dzięki wyeliminowaniu konieczności wysyłania nocnych patroli i skróceniu czasu pomiędzy wystąpieniem a usunięciem usterki.

 

Poza tymi wyraźnymi korzyściami zintegrowane oświetlenie wspiera planowanie odporności miasta, czyniąc jego infrastrukturę oświetleniową integralnym aspektem planowania przestrzennego i ekologii. Podobnie jak inne systemy o znaczeniu krytycznym, oświetlenie publiczne jest efektywne, jeśli projektuje się je równolegle do systemów zarządzania ryzykiem i przywracania stabilności po awarii. Może stać się odporne, jeśli jest elastyczne, zintegrowane i inteligentne.

 

Zintegrowane rozwiązania oświetleniowe przeznaczone dla miast oferują to, co można nazwać zdolnością dostosowywania się do sytuacji. Optymalne działanie każdego punktu świetlnego jest efektem uwzględnienia potrzeb środowiska, władz miasta i ludzi w oświetlonym otoczeniu. Dynamiczne napięcie między tymi elementami można zrównoważyć jedynie za pomocą scentralizowanego i zintegrowanego systemu oświetlenia.

 

Więcej na temat zintegrowanego oświetlenia dowiesz się tutaj