You are now visiting our Global professional lighting website, visit your local website by going to the USA website

Przeglądaj dane dotyczące oświetlenia, zarządzaj procesami biznesowymi

Siegburg, 
Niemcy

 

Dzięki innowacyjnemu, dostarczającemu ogromne ilości danych systemowi CityTouch, Siegburg w Niemczech ustanawia standardy wydajnego, precyzyjnego i elastycznego zarządzania zasobami oświetleniowymi.

Lighting asset management with CityTouch workflow app

Praca z

CityTouch

znacznie upraszcza procesy zarządzania, które teraz stały się niezwykle przejrzyste.”

 

- Jörg Hartung, dyrektor wykonawczy ds. oświetlenia ulicznego

hartung

Wyzwanie

 

Wraz z rozwojem Siegburga, oświetlenie uliczne stało się bardzo istotnym elementem przestrzeni publicznej miasta. Przed 2014 rokiem, Siegburg posiadał mieszaną infrastrukturę oświetlenia ulicznego z różnymi rodzajami słupów, zaczepów i opraw oświetleniowych. Wiele z tych punktów świetlnych było przestarzałych i nie spełniało wymogów wysokiej energooszczędności, a system oświetleniowy miał bardzo ograniczone możliwości przejrzystego i elastycznego gromadzenia i udostępniania informacji. Dlatego przyszedł czas na zmiany.

hartung

Dokładne dane dotyczące oświetlenia

 

Zarządcy systemów mogą dzięki Philips CityTouch tworzyć katalogi typów, co pozwala z łatwością dobierać zasoby i przydzielać je do poszczególnych punktów świetlnych. Katalogi typów słupów, opraw, lamp i zaczepów zawierają zarówno te często, jak i rzadko wykorzystywane typy, informacje techniczne i dodatkowe informacje konfigurowalne przez użytkownika. Katalogi typów umożliwiają użytkownikom systemu szybkie i wygodne generowanie oraz przeglądanie szczegółowych informacji dotyczących procesów biznesowych związanych z oświetleniem. To samo dotyczy masowego wykrywania awarii czy czynności konserwacyjnych, takich jak wymiana żarówek.

 

Ponieważ wszystkie istotne pod względem operacyjnym procesy są w znacznym stopniu uproszczone i bardziej przejrzyste, CityTouch sprawia, że relacje pomiędzy miastem a dostawcą mediów są znacznie bardziej elastyczne.

Efektywne zarządzanie
procesami

Zespół

Jörg Hartung  

Dyrektor wykonawczy ds. oświetlenia ulicznego, Lighting Rhein-Sieg Netz GmbH

 

Franz Huhn

Burmistrz Siegburga

 

Philips

CityTouch

 

Podobne projekty