Więcej marek od

Przeglądaj dane dotyczące oświetlenia, zarządzaj procesami biznesowymi

Siegburg, 
Niemcy

 

Dzięki innowacyjnemu, dostarczającemu ogromne ilości danych systemowi CityTouch, Siegburg w Niemczech ustanawia standardy wydajnego, precyzyjnego i elastycznego zarządzania zasobami oświetleniowymi.

Lighting asset management with CityTouch workflow app

Praca z

CityTouch

znacznie upraszcza procesy zarządzania, które teraz stały się niezwykle przejrzyste.”

 

- Jörg Hartung, dyrektor wykonawczy ds. oświetlenia ulicznego

hartung

Wyzwanie

 

Wraz z rozwojem Siegburga, oświetlenie uliczne stało się bardzo istotnym elementem przestrzeni publicznej miasta. Przed 2014 rokiem, Siegburg posiadał mieszaną infrastrukturę oświetlenia ulicznego z różnymi rodzajami słupów, zaczepów i opraw oświetleniowych. Wiele z tych punktów świetlnych było przestarzałych i nie spełniało wymogów wysokiej energooszczędności, a system oświetleniowy miał bardzo ograniczone możliwości przejrzystego i elastycznego gromadzenia i udostępniania informacji. Dlatego przyszedł czas na zmiany.

hartung

Dokładne dane dotyczące oświetlenia

 

Zarządcy systemów mogą dzięki Philips CityTouch tworzyć katalogi typów, co pozwala z łatwością dobierać zasoby i przydzielać je do poszczególnych punktów świetlnych. Katalogi typów słupów, opraw, lamp i zaczepów zawierają zarówno te często, jak i rzadko wykorzystywane typy, informacje techniczne i dodatkowe informacje konfigurowalne przez użytkownika. Katalogi typów umożliwiają użytkownikom systemu szybkie i wygodne generowanie oraz przeglądanie szczegółowych informacji dotyczących procesów biznesowych związanych z oświetleniem. To samo dotyczy masowego wykrywania awarii czy czynności konserwacyjnych, takich jak wymiana żarówek.

 

Ponieważ wszystkie istotne pod względem operacyjnym procesy są w znacznym stopniu uproszczone i bardziej przejrzyste, CityTouch sprawia, że relacje pomiędzy miastem a dostawcą mediów są znacznie bardziej elastyczne.

Efektywne zarządzanie
procesami

Zespół

Jörg Hartung  

Dyrektor wykonawczy ds. oświetlenia ulicznego, Lighting Rhein-Sieg Netz GmbH

 

Franz Huhn

Burmistrz Siegburga

 

Philips

CityTouch

 

Podobne projekty