Więcej marek od

Iluminacja zespołu

 

zabytkowych spichlerzy.

Zespół spichlerzy w Grudziądzu,
Polska


Energooszczędna iluminacja Philips LED to skuteczna rewitalizacja przestrzeni miejskiej. Wydobądź piękno z Twojego miasta, zachwyć mieszkańców i turystów!

 

Iluminacja zespołu zabytkowych spichlerzy.

Realizując projekt
chcieliśmy

zachować indywidualny charakter poszczególnych obiektów, wchodzących w skład zespołu spichlerzy nadwiślańskich przy jednoczesnym podkreśleniu ich spójnej formy architektonicznej.”

 

— Michał Kaczmarzyk, Qbik s.c. Pracownia Architektoniczna, Nysa

Iluminacja zespołu zabytkowych spichlerzy.

Wyzwanie

 

Zabytkowy Zespół Spichlerzy w Grudziądzu, to unikatowy na skalę Polskii Europy, kompleks architektoniczno-urbanistyczny, który swą historią sięga IV wieku, zachowując nadal swój pierwotny charakter. Obecnie niektóre budynki nadal pełnią funkcje magazynowe, częściowo mieszkalne, a niektóre spichlerze zostały zaadaptowane na potrzeby muzeum w Grudziądzu.

Iluminacja zespołu zabytkowych spichlerzy.

Odpowiednie oświetlenie


Bogate możliwości aranżacyjne opraw typu ColorGraze Powercore pozwoliły na podkreślenie detali konstrukcyjnych wszystkich zabytkowych spichlerzy.

Oprawy doziemne, umieszczone wzdłuż elewacji budynków, stanowiły element wypełniający, który pozwolił na pełną prezentację gabarytów obiektów. Precyzyjne doświetlenie spichlerzy uzyskano, dzięki zastosowaniu w każdym obiekcie odrębny system opraw Decoflood, iluminując wszystkie połacie dachowe.

Założono, że całość iluminacji będzie stanowiła barwną wizytówkę miasta wzdłuż całego bulwaru nadwiślańskiego, z dbałością o detal architektoniczny, zwieńczoną oświetleniem Bramy Wodnej i Muzeum Miejskiego. Dla Muzeum Miejskiego i Bramy Wodnej przewidziano system opraw podkreślający rytm rozwiązań architektonicznych.

Pokrewne projekty