Więcej marek od

Iluminacja Bazyliki w

Panewnikach

Światło w architekturze sakralnej
Bazylika w Panewnikach


Bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to neoromański kościół klasztorny franciszkanów z Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych z początku XX wieku. W okresie Bożego Narodzenia ze względu na „Panewnicką Szopkę” stanowi centrum pielgrzymkowe. Wraz z przyległą kalwarią jest miejscem kultu Męki Pańskiej parafii.
Philips oświetlenie Bazyliki w Panewnikach

Światło
to tworzywo

wspomagające budowę tkanki miejskiej, to właśnie ono kieruje uwagą przechodnie w określone miejsca, to ono skłania do zatrzymania, to ono tworzy niepowtarzalny klimat miejsca. Bazylika w Katowicach - Panewnikach przyobleczona w nowe świetlne szaty wyróżnia się swoim pięknem, silnie eksponując funkcję sakralną obiektu.

 

- Dariusz Zygmunt dyrektor Oddziału Gliwice Tauron Dystrybucja

Philips case study Bazylika w Panewnikach

Koncepcja oświetlenia

 

Zamierzeniem autora koncepcji iluminacji było ukazania całej bryły Bazyliki wraz z przyległym klasztorem w porze nocnej. Wydobycie bryły z ciemności stało się możliwe dzięki zastosowaniu oświetlenia zalewowego. Detale znajdujące się na froncie obiektu oraz wieżach zostały podkreślone oprawami liniowymi. Szczególną uwagę zwrócono na wyeksponowanie figury Franciszka z Asyżu górującej nad kopułą świątyni. Zastosowane oprawy z uwagi na ich nieznaczne wymiary są niewidoczne przez to nie ingerują w architekturę obiektu. Z uwagi na barwę cegły bryłę Bazyliki oblano światłem ciepłym, dachy pokryte zielona patyną oświetlono światłem o barwie neutralnej.

A pesar de que la tecnología ofrece cada vez más facilidad para
A pesar de que la tecnología ofrece cada vez más facilidad para
Bazylika w Panewnikach iluminacja

Korzyści

 

Projekt został oparty w zdecydowanej większości o lampy ze źródłami LED. Takie rozwiązania zapewnia znakomitą trwałość która wynosi ok 50 000 godzin. Fakt ten wpłynie na zdecydowane ograniczenie kosztów utrzymania instalacji zwłaszcza w częściach trudnodostępnych gdzie wymiana źródła była do tej pory przeprowadzana przez wykwalifikowane ekipy alpinistyczne. Ponadto powyższe źródła charakteryzują się małą energochłonnością co przełożyło sie na niewiewielką moc sumaryczną całej instalacji wynoszącej ok 4kW przy 93 zabudowanych oprawach.

Zespół

TAURON Dystrybucja S.A.

Inwestor

eW Burst Powercore, eW Blast Powercore

Rozwiązania oświetleniowe

Philips Lighting Poland Sp. z o.o.

Projekt i koncepcja

Podobne projekty