Więcej marek od

Test 

oświetlenia

w szkołach

SchoolVision Austria,
Dolna Austria


Zobacz, jak nowe oświetlenie pozwoliło poprawić wyniki w nauce uczniów z Dolnej Austrii.
Oświetlenie Philips SchoolVision dla uczniów szkół w Dolnej Austrii

To bardzo ważne,
aby w czasie nauki

w szkole podstawowej wpoić uczniom pasję zgłębiania wiedzy, pomagać im i odpowiednio motywować. System SchoolVision jest pod tym względem znakomitym rozwiązaniem. Ma zdecydowanie pozytywny wpływ na warunki nauki i uczenie się”.

 

— Irene Mold, dyrektor szkoły podstawowej Grafenwörth

Oświetlenie Philips Lighting SchoolVision w salach lekcyjnych w szkołach w Dolnej Austrii
Łatwe w obsłudze oświetlenie Philips Lighting SchoolVision zainstalowane w salach lekcyjnych w szkołach w Dolnej Austrii

Wyzwanie

 

Władze regionalne Dolnej Austrii zainteresowały się wpływem światła na procesy uczenia się u najmłodszych. Dużą uwagę zwróciło badanie przeprowadzone w Niemczech na zlecenie firmy Philips, które pokazało, że zrównoważony system oświetlenia zainstalowanego w salach lekcyjnych może poprawić wyniki uczenia się. Czy te same rezultaty można osiągnąć w szkołach w Austrii?

Dynamiczne oświetlenie Philips SchoolVision; Dolna Austria

Odpowiednie oświetlenie 


Oryginalne badanie przeprowadzone w Niemczech przyniosło fascynujące rezultaty. Okazało się, że niektóre częstotliwości promieniowania świetlnego wpływały korzystnie na poprawę uwagi i koncentracji wśród uczniów. Ponadto prędkość czytania wzrosła o 35%, a częstość zachowań nadpobudliwych zmalała o 76%.

 

Władze regionalne wybrały trzy placówki edukacyjne, aby dowiedzieć się, czy podobne rezultaty można osiągnąć w szkołach w Austrii. 6-miesięczne badanie przeprowadzono z udziałem 98 uczniów z trzech grup wiekowych. Nadzór nad metodami i czynnościami badawczymi prowadzili pracownicy wydziału psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży kliniki Landesklinikum Donauregion w Tulln.

 

Rezultaty były imponujące. Z niewielkimi wahaniami poszczególnych parametrów potwierdziły one wyniki badań przeprowadzonych w Niemczech. Udało się wykazać, że dynamiczne oświetlenie pozwoliło stłumić zachowania nadpobudliwe u dzieci i poprawić poziom koncentracji, co z kolei przełożyło się na zmniejszenie liczby popełnianych błędów. Okazało się też, że zamiast prędkości czytania poprawie uległo zrozumienie czytanego tekstu. Podsumowując, badanie potwierdza wniosek, że system SchoolVision korzystnie wpływa na środowisko uczenia się dzieci.

 

SchoolVision to nowatorski system oświetlenia, który pozwala za pomocą prostego w obsłudze kontrolera zmieniać atmosferę panującą w klasie. Nastrój pomieszczenia można dostosować do każdej okoliczności, ułatwiając dzieciom utrzymywanie koncentracji lub pozwalając na wyciszenie się, w zależności od pory dnia.

schoolVision

SchoolVision

Optymalizacja warunków do nauki. Elastyczne oświetlenie do szkół poprawiające koncentrację u dzieci.

Informacje o produkcie

  • SchoolVision TCS477, surface mounted
    SchoolVision TCS477, surface mounted
    Ta przeznaczona do montażu na powierzchni oprawa jest elementem systemu oświetleniowego SchoolVision — jedynego energooszczędnego rozwiązania, które faktycznie poprawia skuteczność...

Zespół

Władze regionalne Dolnej Austrii, Grafenwörth, Aspang i Waidhofen, Austria

Klient

Irene Mold, dyrektor szkoły podstawowej Grafenwörth

Partnerzy projektu

Strona internetowa

Szpital Uniwersytecki Hamburg-Eppendorf

Zmiana nawyków uczenia się
dzięki zmianie oświetlenia

Pokrewne przypadki