Więcej marek od

Innowacyjne
oświetlenie

Szkoła In der Alten Forst, Hamburg, Niemcy

   

Zobacz, jak nowe oświetlenie wpłynęło na życie szkolne w szkole In der Alten Forst w Hamburgu.
Nauczyciel i uczniowie w szkole In der Alten Frost; oświetlenie marki Philips przeznaczone do szkół

Zobaczyliśmy to na własne oczy.
Wyniki testów

potwierdziły, że określone zastosowanie światła może mieć pozytywny wpływ na przyswajanie wiadomości”.

 

— Andreas Wiedemann, dyrektor szkoły In der Alten Forst

Oświetlenie School Vision w szkole In der Alten Forst pozwala uzyskać w klasie atmosferę sprzyjającą nauce

Wyzwanie

 

Niedawno przeprowadzone badania niezwykle złożonych związków między światłem a samopoczuciem doprowadziły do kilku fascynujących odkryć. Okazało się, że nasze mózgi inaczej reagują na różne zakresy promieniowania świetlnego, co z kolei przekłada się na zdolność uczenia się. Szczegółowe badania tego zagadnienia przeprowadzono w szkole podstawowej Grundschule In der Alten Forst w Hamburgu w Niemczech.

Odpowiednie oświetlenie

 

Szkoła podstawowa Grundschule In der Alten Forst mieści się w Hamburgu w Niemczech. Do 12 klas uczęszcza tu 368 uczniów. Firma Philips zaproponowała szkole sprawdzenie działania innowacyjnego rozwiązania SchoolVision. Jest to system oświetlenia sal lekcyjnych, który pomaga poprawić warunki do nauki poprzez wprowadzenie do zamkniętych pomieszczeń lekcyjnych dynamiki dziennego światła sterowanej przez nauczyciela. Każde ustawienie pozwala zmienić atmosferę otoczenia w czasie zajęć, dostosowując ją do specyfiki bieżących zadań.

 

Andreas Wiedemann, dyrektor szkoły, chętnie wyraził zgodę na to doświadczenie. Wpływ oświetlenia badano z udziałem 166 uczniów w wieku od 8 do 16 lat. Po zainstalowaniu oświetlenia SchoolVision rozpoczęto badania naukowe mające sprawdzić poziomy uwagi i koncentracji wśród dzieci. Uzyskane wyniki porównano z danymi wzorcowymi i odniesiono do grupy kontrolnej pracującej przy oświetleniu standardowym.

 

Po zainstalowaniu systemu SchoolVision szybkość czytania wzrosła o prawie 35%. Radykalnie poprawiła się też koncentracja — współczynnik popełniania błędów spadł o prawie 45%. O ile nie wykryto istotnego spadku agresji, nagrania wideo pokazały wyraźną zmianę pod względem nadpobudliwości. Zaobserwowany spadek sięgał 76%, gdy uczniowie rozwiązywali zadania matematyczne przy włączonej scenie Spokój.

 

Dzięki przeniesieniu dynamiki dziennego światła do sali lekcyjnej system SchoolVision pozwolił wykreować doskonałe środowisko do pracy, maksymalizujące przyswajanie wiedzy przez uczniów szkoły In der Alten Forst. Oświetlenie samoczynnie przygasa, gdy poziom nasłonecznienia jest wystarczający oraz gdy sale lekcyjne są puste, co korzystnie wpływa na obniżenie kosztów energii.

Nowa wizja oświetlenia
na potrzeby edukacji

Zespół

Andreas Wiedemann, dyrektor szkoły

Klient

Prof. dr M. Schulte-Markwort

Zespół naukowców

Dyplomowany psychiatra N. Wessolowski

Zespół naukowców

Pokrewne przypadki