Lepsze oświetlenie,

skuteczniejsze nauczanie

Oświetlenie SchoolVision

W dzisiejszym, pełnym rywalizacji świecie ważne jest, aby już na początku zagwarantować dzieciom jak najlepszy start. Oznacza to stworzenie w szkołach optymalnych warunków nauczania i uczenia się: przyjaznej i spokojnej atmosfery sprzyjającej koncentracji.

 

Właśnie w tym celu opracowano system oświetlenia SchoolVision. Jego główną cechą jest możliwość dostosowania barwy i natężenia światła do aktywności podejmowanych w czasie lekcji. W rezultacie w pomieszczeniach lekcyjnych uzyskuje się atmosferę sprzyjającą przekazywaniu i zdobywaniu wiedzy oraz poprawie koncentracji.

Uczeń

Udowodnione naukowo

 

System SchoolVision został przetestowany w ramach niezależnego programu zorganizowanego przez władze lokalne Hamburga i klinikę uniwersytecką Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Całoroczny eksperyment, w którym wzięło udział 166 uczniów i 18 nauczycieli, wykazał znaczną poprawę wyników nauczania wśród uczniów.

W porównaniu do dzieci uczących się przy tradycyjnym oświetleniu uczniowie biorący udział w teście systemu SchoolVision poprawili swoje wyniki w zakresie koncentracji, skupienia uwagi i zachowania. Ponadto zwiększyli tempo czytania i popełniali mniej błędów.

 

Liczby mówią same za siebie:

  • Tempo czytania — wzrost o 35%
  • Współczynnik popełniania błędów — spadek o 45%
  • Zachowania nadpobudliwe — spadek o 76%

Jak działa system SchoolVision?

 

Dzięki systemowi SchoolVision nauczyciele mogą dostosowywać dynamikę oświetlenia do pory dnia i charakteru zajęć. Każde spośród czterech dostępnych ustawień odzwierciedla inny etap naturalnego cyklu dziennego, który wpływa na samopoczucie i proces koncentracji u dzieci. Dostępne są następujące tryby oświetlenia:

 

  • Normalny — standardowa jasność i barwa światła. Ustawienie sprawdza się w czasie zwyczajnych zajęć
  • Skupienie — najwyższa jasność światła i chłodna barwa. Sprzyja koncentracji
  • Energia — wysoka jasność światła i bardzo chłodna barwa. Pobudza do aktywności rano i po południu
  • Spokój — standardowa jasność światła i ciepła barwa. Uspokaja uczniów mających za dużo energii

 

Lampy działające w systemie SchoolVision emitują światło, które spełnia wszystkie normy w zakresie oświetlenia w placówkach oświatowych, a ponadto przyczyniają się także do zmniejszenia zużycia energii i wzrostu oszczędności nawet o 57%.

Teraz jestem w stanie pomóc uczniom lepiej gospodarować ich

energią, tak aby każdy dzień w szkole był wykorzystany jak najlepiej. System SchoolVision poprawia koncentrację, dzięki czemu uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce”.

 

— Tamara Voorjans, nauczycielka w szkole podstawowej w Wintelre, Holandia

Nauczyciel

 „Nieustannie szukam    możliwości

poprawy efektywności i reputacji naszej szkoły w granicach przyznanego budżetu. System SchoolVision zdecydowanie poprawił wyniki osiągane przez uczniów oraz stworzył doskonałe środowisko do pracy, maksymalizując przyswajanie przez nich wiedzy”.

 

— Jane van der Heijden, dyrektor szkoły podstawowej w Wintelre, Holandia

Dyrektor szkoły

Przypadki

Kontakt z nami

 

W przypadku pytań biznesowych dotyczących naszych systemów oświetlenia profesjonalnego należy użyć tego formularza

 

Użyj szczegółowego formularza do sformułowania pytań