Więcej marek od

Łatwa obsługa

oświetlenia

CityTouch LightPoint

 

Utrzymywanie i zarządzanie oświetleniem miejskim właśnie stało się dużo łatwiejsze. LightPoint ułatwia cały proces i czyni go transparentnym i wydajnym. Dzięki świetnej widoczności wszystkich elementów Twojej infrastruktury oświetleniowej możesz planować, analizować i zarządzać oświetleniem łatwo i wydajnie.


LightPoint ułatwia i upraszcza zarządzanie zasobami dzięki:

 

  • wizualizacjom z wykorzystaniem map;
  • prostym wykresom i schematom;
  • przepływom pracy konserwacyjnej.

 

Dzięki jasnej wiedzy na temat Twojego systemu oświetleniowego będziesz w stanie z łatwością zidentyfikować obszary o największym potencjale oszczędności energii, zmniejszyć koszty operacyjne i konserwacyjne oraz ułatwić podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o fakty.

Obrazek przedstawia sposób działania CityTouch LightPoint

Zarządzaj danymi


Łatwiej podejmuj właściwe decyzje. Wyświetl wszystkie potrzebne informacje za jednym kliknięciem. Oprogramowanie CityTouch natychmiast wyświetli dane dotyczące oświetlenia w postaci prostych wykresów, schematów lub mapy miasta.


Twoje korzyści to:
 

  • większa przejrzystość;
  • lepsza wiedza;
  • łatwiejsze podejmowanie decyzji.
Obrazek przedstawia sposób działania CityTouch LightPoint
Obrazek przedstawia sposób działania CityTouch LightPoint

Zarządzaj przepływami prac konserwacyjnych


Spraw, by konserwacja stała się błahostką. CityTouch LightPoint ułatwia konserwację, umożliwiając Ci sprawowanie nadzoru nad naprawami. Oprogramowanie współgra z innymi systemami miejskimi. Łatwe śledzenie i dokumentowanie wszystkich prac konserwacyjnych umożliwia lepszą kontrolę.

 

Twoje korzyści to:
 

  • wydajne zarządzanie przepływem pracy;
  • ciągły monitoring i dokumentacja.

Kontakt z nami

 

W przypadku pytań biznesowych dotyczących naszych systemów oświetlenia profesjonalnego należy użyć tego formularza

 

Użyj szczegółowego formularza do sformułowania pytań