Więcej marek od

ActiveSite

 

Zarządzanie oświetleniem dynamicznym w chmurze

Sterowanie z poziomu chmury 

Zarządzanie instalacjami dynamicznego oświetlenia architektonicznego nie powinno wymagać Twojej obecności. ActiveSite to bezpieczny system umożliwiający zdalne sterowanie oświetleniem oraz aktualizację pokazów i efektów świetlnych przy użyciu dowolnego, standardowego urządzenia sieciowego, takiego jak smartfon, tablet czy komputer. Przepływ danych między przeglądarką, serwerem ActiveSite i bramką ActiveSite jest szyfrowany i bezpieczny.

 

Za pomocą tego hostowanego w chmurze, sieciowego systemu oświetleniowego można zdalnie monitorować i konserwować instalacje oświetlenia LED Philips Color Kinetics oraz sterować nimi. Administratorzy obiektów, projektanci oświetlenia i technicy mają dostęp do bieżących danych na temat działania oświetlenia. Mogą szybko diagnozować problemy z poziomu urządzenia zdalnego, aby unikać przestojów i niepotrzebnych wizyt.

Dzięki ActiveSite Twoja przestrzeń wygląda świetnie. | Dynamiczne oświetlenie architektoniczne budowli.

Najważniejsze korzyści ze stosowania systemu ActiveSite 

ActiveSite umożliwia zdalne monitorowanie instalacji oświetleniowych Philips Color Kinetics w chmurze
Oszczędność na kosztach energii

Bezpieczne sterowanie instalacjami oświetleniowymi

Monitoruj i konserwuj oświetlenie architektoniczne w wielu miejscach oraz zarządzaj nim z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego, do którego dostęp uzyskasz z każdego urządzenia połączonego z siecią.

Oszczędność na kosztach energii

Oryginalny sposób prezentowania własnej marki dzięki dynamicznym, architektonicznym pokazom świetlnym

Odśwież efekty świetlne z dowolnego miejsca poprzez zdalną obsługę nowych pokazów świetlnych z dowolnego, standardowego komputera, smartfonu lub tabletu połączonego z Internetem.

Oszczędność na kosztach energii

Niższe koszty konserwacji 

Zdalna diagnostyka, analiza historyczna i raportowanie umożliwiają ustalanie przyczyn usterek i działania prewencyjne na odległość.

Oszczędność na kosztach energii

Łatwe monitorowanie

Miesięczne raporty i codzienne alerty przesyłane pocztą e-mail dotyczące wszystkich punktów świetlnych zapewniają informacje o zużyciu energii, jakości oświetlenia i ciągłości działania.

Co umożliwia ActiveSite

ActiveSite to działający w chmurze system typu „oprogramowanie jako usługa” (Software-as-a-Service, SaaS) do obsługi instalacji oświetlenia LED Philips Color Kinetics. 

Jak to działa?


ActiveSite łączy Twój system oświetleniowy z bramką ActiveSite i urządzeniem mobilnym za pośrednictwem chmury. Za pośrednictwem standardowego połączenia internetowego można monitorować oświetlenie i zarządzać nim, wyświetlać historyczne dane na temat jego działania, a także konfigurować oprawy oświetleniowe z dowolnego miejsca na świecie. 
ActiveSite to działający w chmurze system typu „oprogramowanie jako usługa” (Software-as-a-Service, SaaS) do obsługi instalacji oświetlenia LED Philips Color Kinetics.
ActiveSite umożliwia zdalne monitorowanie zintegrowanego systemu oświetleniowego na autoryzowanym komputerze lub tablecie

Panel nawigacyjny ActiveSite

Monitoruj instalację oświetleniową i steruj nią na autoryzowanym komputerze lub tablecie, za pośrednictwem standardowego połączenia internetowego. Na podstawie analiz historycznych generuj wykresy i raporty, które zapewniają istotne informacje o działaniu systemu
Utwórz bezpieczny zintegrowany system oświetleniowy przy użyciu bramki ActiveSite, bez dodatkowych programów lub serwerów

Bramka ActiveSite

Bramka ActiveSite chroni zintegrowany system oświetleniowy dzięki szyfrowanej komunikacji HTTPS z aplikacją sieci Web ActiveSite i serwerem ActiveSite. ActiveSite oparto na protokołach SSL/TLS. Bramka obsługuje długoterminowe klucze tajne i publiczne, aby dodatkowo szyfrować przepływ danych między klientem a serwerem.
usługi eksploatacyjne

Usługi eksploatacyjne do systemu ActiveSite

Ułatw sobie obsługę i zoptymalizuj działanie infrastruktury oświetleniowej, chroniąc w ten sposób długoterminową inwestycję i uatrakcyjniając swoją instalację.

Projekty

Kontakt

W razie pytań
skontaktuj się z centrum obsługi. 

Dowiedz się więcej o systemach oświetleniowych dla swojego miasta