Więcej marek od

Często zadawane pytania

Jak źródła LED mogą zwalczać jetlag (zmęczenie spowodowane różnicą czasu) w lotach międzynarodowych?


Wykorzystanie sterowanych źródeł LED w samolotach może pomagać w zmianie rytmu dobowego pasażerów. Kontrolowana czasowo symulacja światła dziennego, temperatury barwowej w zależności od pory dnia przy pomocy źródeł LED w samolocie może pomóc pasażerom w stopniowym zaadaptowaniu się do strefy czasowej docelowego miejsca podróży.