Jesteś teraz w witrynie Philips lighting. Dostępna jest zlokalizowana wersja w Twoim języku.
Sugestie

  Nauka o świetle —
  wydarzenie roku

  Warsztaty Create the Livable City (Stwórz miasto przyjazne mieszkańcom)

  Dołącz do nowej generacji ekspertów w dziedzinie oświetlenia. Warsztaty Create the Livable City to coroczne wydarzenie łączące architektów, urbanistów i projektantów oświetlenia dyskutujących o jego roli dla rozwoju miasta.

   

  Podczas warsztatów poświęconych projektowaniu już ponad 150 architektów, urbanistów i przedstawicieli miast pracowało wspólnie w całkowicie nowych warunkach w różnych miejscach Europy.

  Zorganizowane przez firmę Philips warsztaty Livable City w Kopenhadze

  Obejrzyj film przedstawiający warsztaty w 2014 r.


  Zapoznaj się najważniejszymi koncepcjami dotyczącymi oświetlenia i instalacji stworzonymi w czasie warsztatów Create the Livable City w 2014 r. w Berlinie.

  Czego można oczekiwać?

   

  Dzięki warsztatom możemy spojrzeć oczami urbanistów na przyszłość europejskich miast. Uczestnicy muszą zaprojektować, utworzyć i wdrożyć koncepcję oświetleniową w prototypowej instalacji, korzystając z matrycy Urban Future jako narzędzia dostarczającego wskazówek.

  W skład zajęć wchodzą zwykle:

  · Seminarium badawcze

  · Dyskusja panelowa

  · Warsztaty praktyczne

  · Projektowanie prototypu

  · Prezentacja przez uczestników instalacji prototypu

  Osoby eksperymentujące ze światłem na warsztatach oświetleniowych w Bratysławie

  Matryca Urban Futures

   

  Matryca Urban Future jest praktycznym narzędziem pozwalającym określić strategię oświetleniową i obejmującą różne scenariusze oświetlenia. Przedstawia czynniki społeczno-kulturowe na tle strategii miasta i zawiera 16 wartościowych scenariuszy Urban Futures. Efektem tych narracji jest 16 różnych możliwości przyszłej ewolucji miasta.

  Ekspert objaśnia działanie matrycy Urban Futures

  Weź udział w kolejnych warsztatach Livable City, w 2015 r.

   

  Następne warsztaty odbędą się latem 2015 r. w Paryżu. Osoby chcące wziąć w nich udział powinny skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Philips. Szczegółowe informacje na temat warsztatów oraz ich program są dostępne w witrynie Create the Livable City.

  Duża grupa osób rozmawia na zewnątrz pięknie oświetlonego budynku w Turnhout w Belgii podczas warsztatów zorganizowanych przez firmę Philips