Jesteś teraz w witrynie Philips lighting. Dostępna jest zlokalizowana wersja w Twoim języku.
Sugestie

  Oświetlenie uliczne – najważniejsze normy, przepisy i wymagania

   

  Odpowiednie oświetlenie dróg i ulic ma kluczowe znaczenie dla komfortu mieszkańców miast i odwiedzających je turystów. Dobrej jakości produkty oświetleniowe, które będą trwałe, a jednocześnie zapewnią dobrą widoczność po zmroku to większe poczucie bezpieczeństwa użytkowników dróg i sposób na zminimalizowanie liczby groźnych wypadków czy napaści ma tle rabunkowym. Jakie wymagania powinno spełniać oświetlenie uliczne?

  Sposób oświetlenia dróg na przestrzeni dziejów zmieniał się wraz z potrzebami mieszkańców miast. Początkowo główną rolę na ulicach grał ruch drogowy, stąd też oświetlano tylko jezdnię, ale z upływem czasu zaczęto zwracać uwagę również na potrzeby pieszych i rowerzystów. Dziś głównym zadaniem oświetlenia ulicznego jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. Spełnia ono jednak również inne ważne funkcje – wraz z innymi elementami miasta tworzy spójną przestrzeń urbanistyczną, a także pozwala wydobyć piękno ciekawych lub zabytkowych obiektów.

  Zgodnie z literą prawa

   

  Aby zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonalność przestrzeni publicznej, konieczne jest spełnienie określonych przez normy europejskie wymagań. Innego oświetlenia potrzebują drogi i ulice, a innego place, czy alejki w parku. Zarządcy miast i miasteczek podczas modernizacji oświetlenia ulicznego muszą kierować się regulacjami zawartymi w normach z serii PN-EN 13201:2007 „Oświetlenie dróg”.

   

  Obejmują one cztery arkusze dotyczące najbardziej istotnych kwestii związanych z oświetleniem ulicznym:

   

  • PKN-CEN/TR 13201-1:2007 „Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia”,
  • PN-EN 13201-2:2007 „Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe”,
  • PN-EN 13201-3:2007 „Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia oświetleniowe”,
  • PN-EN 13201-4:2007 „Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia”.

   

  Pierwsza cześć umożliwia określenie odpowiedniej klasy oświetlenia.

   

  Druga część normy zawiera informacje dotyczące wymagań fotometrycznych dla poszczególnych klas oświetleniowych ze zwróceniem uwagi na potrzeby użytkowników dróg i uwarunkowań środowiskowych.

   

  W trzeciej części znajdują się wytyczne dotyczące jednolitych metod obliczeniowych podczas projektowania oświetlenia ulicznego.

   

  Czwarta część nie odnosi się do samego projektowania oświetlenia ulicznego, ale określa metody wykonywania pomiarów oświetlenia dróg i warunki w jakich powinny być one przeprowadzane, a także zawiera zalecenia co do wyboru przyrządów pomiarowych, jakie mogą być zastosowane dla rzetelnej oceny poprawności zrealizowanego projektu.

  Oszczędnie i ekologicznie

   

  Wymagania zawarte we wspomnianej wyżej normie mają ma celu wprowadzenie zmian, które zapewnią wyższą efektywność energetyczną i dbałość o środowisko. Z tych powodów coraz większym zainteresowaniem cieszy się zastosowanie technologii LED - nowoczesne oprawy, w których źródło światła stanowią diody elektroluminescencyjne są chętnie wykorzystywane do modernizacji oświetlenia ulicznego. W porównaniu do lamp starego typu zużywają one znacznie mniej energii elektrycznej, co pozwala na oszczędności sięgające nawet większe niż 50%, a ponadto sprzyjają one ochronie środowiska przez ograniczone wydzielanie dwutlenku węgla do atmosfery. Oprawy uliczne LED Philips charakteryzują się wysokimi parametrami świetlnymi, wykonane zostały z najwyższej, jakości materiałów i spełniają wymagane normy unijne, dlatego stanowią doskonałą alternatywę dla kosztownych w użytkowaniu rozwiązań starego typu.

  Inteligentne oświetlenie miasta

   

  Oprawy uliczne LED Philips można połączyć w system CityTouch, który pozwala zarządzać pracą oświetlenia ulicznego w zależności od potrzeb, a więc zwiększyć natężenie światła na bardziej ruchliwych ulicach czy podczas ograniczonej widoczności wynikającej ze złych warunków atmosferycznych. Rozwiązanie to zapewnia większe bezpieczeństwo mieszkańców miast, a jednocześnie umożliwia oszczędności poprzez zmniejszenie natężenia światła na mniej uczęszczanych drogach. System CityTouch pozwala ponadto kontrolować pracę poszczególnych opraw i w razie awarii którejś z nich szybko znaleźć usterkę.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?

  Tomasz Kołoszczyk

  Napisz do naszego eksperta

   

  Tomasz Kołoszczyk-Jakubowski
  Ekspert ds. profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych