Jesteś teraz w witrynie Philips lighting. Dostępna jest zlokalizowana wersja w Twoim języku.
Sugestie

  Ewolucja miejsca pracy, część 1: Pracownik w centrum uwagi


  Rzymski architekt Witruwiusz opisał dobry projekt jako połączenie „użyteczności, trwałości i piękna", ta prosta definicja jest aktualna również dzisiaj. Mogłoby się wydawać, że słowa Witruwiusza są echem przeszłości, ale wciąż mają szczególny wydźwięk w kontekście projektowania przestrzeni biurowej. 

  Jest to jedna z moich ulubionych sentencji, która doskonale oddaje zaawansowany poziom myślenia i zrozumienia pewnych tematów przez społeczeństwo antyczne. Ewolucja koncepcji przestrzeni i środowiska biurowego była związana z ewolucją modelu społeczeństwa i gospodarki, która odbywała się na przestrzeni wieków.
   

  Zazwyczaj większość pracowników podziela pogląd, że typowe biuro oferuje za dużo "użyteczności" i "trwałości", a prawie w ogóle "piękna". Nasze społeczeństwo opiera się na wiedzy, dlatego koncepcja przestrzeni biurowej powinna się rozwijać jeszcze bardziej.
   

  Na początku XX wieku pracownicy biurowi mieli przydzielone, stałe biurka, zorientowani byli głównie na realizację konkretnych zadań, panowała ścisła hierarchia, pracownik był poza centrum zainteresowania a wiodącą doktryną było mikrozarządzanie.

  Ewolucja miejsca pracy, część 1: Pracownik w centrum uwagi
  W połowie XX w. na popularności zyskały biura projektowane na planie otwartym, nastąpił wzrost komunikacji, początki rozwoju elektroniki, bardziej wydajne metody pracy, jednak była ona wykonywana w sposób automatyczny i skoncentrowany na zadaniach:
  Ewolucja miejsca pracy, część 1: Pracownik w centrum uwagi
  Pod koniec XX wieku w biurach pojawiły się komputery, nastąpiła demokratyzacja miejsca pracy, współpraca między pracownikami, upowszechniać zaczęły się telefony komórkowe, elastyczny czas pracy i hot desking czyli tak zwane ‘gorące biurka’:
  Ewolucja miejsca pracy, część 1: Pracownik w centrum uwagi
  Ewolucja miejsca pracy, część 1: Pracownik w centrum uwagi
  Ewolucja miejsca pracy, część 1: Pracownik w centrum uwagi
  Ewolucja miejsca pracy, część 1: Pracownik w centrum uwagi
  Ewolucja miejsca pracy, część 1: Pracownik w centrum uwagi
  Ewolucja miejsca pracy, część 1: Pracownik w centrum uwagi
  Ewolucja miejsca pracy, część 1: Pracownik w centrum uwagi
  Ewolucja miejsca pracy, część 1: Pracownik w centrum uwagi
  Ewolucja miejsca pracy, część 1: Pracownik w centrum uwagi

  Powstanie firm opartych na wiedzy 


  Z czasem firmy zdały sobie sprawę, że koncepcja miejsca i przestrzeni pracy ma bezpośredni wpływ na kulturę organizacji, przekłada się też na wyniki biznesowe oraz przyciąganie i zatrzymywanie talentów. Popularna równowaga między pracą a życiem prywatnym powoli przekształca się w równowagę między pracą a życiem i życiem w pracy, ponadto nowoczesne technologie zmieniają nas w pracowników zawsze gotowych do działania.
   

  By firma odnosiła sukcesy, nie chodzi tylko o koncepcję przestrzeni roboczej i technologii, która wymaga zmian - wymagana jest także zmiana stylu zarządzania i procesu, zarówno z udziałem pracowników, jak i kierownictwa. W rezultacie styl zarządzania zmienia się wraz z koncepcją przestrzeni roboczej ze staromodnego kontrolowania i mikrozarządzania na zaufanie i wspieranie. Innymi słowy – zmiana polega na przejściu z podejścia: "Widzę pracownika za biurkiem przez cały dzień więc wiem, że ona / on pracuje" na: zlecenie zadania - obserwacji rozwoju – mierzeniu wydajności i wyników. Jednocześnie pracownicy muszą ewoluować i wykazywać się odpowiedzialnością, zaangażowaniem, inicjatywą, współodpowiedzialnością i współpracą.

  Ludzie - największy kapitał


  Największym kapitałem firm opartych na wiedzy są pracownicy. Każda firma stara się przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty, ale nie jest to łatwe zadanie. Kandydaci są często zainteresowani firmami wykazującymi się niestandardowym myśleniem, nowoczesnym podejściem, elastycznością i rozwiniętą kulturą organizacji. W rezultacie nowa koncepcja Workspace Concept / Company Culture odgrywa bardzo ważną rolę w procesie HR i długofalowych celach zarządzania firmą. Kiedy masz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, a on przychodzi do twojego biura, pierwszą rzeczą, którą zrobi, będzie obserwacja przestrzeni. W przypadku talentów (a zwłaszcza młodszego pokolenia) wynagrodzenie nie jest jedynym ważnym czynnikiem. Środowisko, w którym będzie pracował, styl zarządzania, równowaga między życiem zawodowym i osobistym, wszystkie te czynniki odgrywają ważną rolę w procesie decyzyjnym. Wyobraź sobie, że Twój idealny kandydat przyjeżdża do twojego biura, obserwując, dyskutując i myśląc o sobie: "Chciałbym tu pracować." Albo jeszcze lepiej "Chcę tu pracować."

  Modernizacja biura Philips Lighting w Czechach 


  Ponad dwa i pół roku temu czeski oddział Philips zdecydował się na nowo zdefiniować koncepcję przestrzeni biurowej, a wraz z nią - kulturę firmy. W poprzednim biurze były długie ciemne korytarze i małe pokoje po obu ich stronach. W nowym biurze, do którego firma przeprowadziła się półtora roku temu, została wdrożona koncepcja Work-Based Workspace. Koncepcja ta zapewnia spersonalizowaną przestrzeń dla pracowników wykonywujących różne zadania w ciągu dnia. Zazwyczaj w takim biurze wydzielane są różne rodzaje przestrzeni służących do pobudzenia koncentracji, współpracy, kreatywności, networkingu i wiele więcej. Obszary te są dostępne dla wszystkich pracowników, gdy tylko mają potrzebę z nich skorzystać. Niektóre funkcje, takie jak HR, IT i dział prawny, mają stałe wydzielone miejsca w biurze, podczas gdy inni pracownicy przemieszczają się w obrębie biura. 
  Ewolucja miejsca pracy, część 1: Pracownik w centrum uwagi
  Ewolucja miejsca pracy, część 1: Pracownik w centrum uwagi
  Ewolucja miejsca pracy, część 1: Pracownik w centrum uwagi
  Ewolucja miejsca pracy, część 1: Pracownik w centrum uwagi
  Zachęcamy inne firmy i menedżerów, aby nie tylko zrozumieli, ale także przyjęli tę koncepcję i zaimplementowali ją w tworzeniu nowych przestrzeni lub modernizacji istniejących biur. Na własnym doświadczeniu mogę powiedzieć, że rozwinęliśmy się jako firma. Dlatego zachęcamy inne przedsiębiorstwa, żeby do nas dołączyły by lepiej radzić sobie i reagować na wyzwania teraźniejszości jak i przyszłości, a także po to by być bardziej konkurencyjnymi na rynku.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?

  Boris Zupancic

  Napisz do naszego eksperta


  Boris Zupancic
  Ekspert ds. profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych