Jesteś teraz w witrynie Philips lighting. Dostępna jest zlokalizowana wersja w Twoim języku.
Sugestie

  Oddające faktyczny obraz prezentacje oświetlenia — jak najwierniej zaprezentować jakość światła?


  Wielu producentów twierdzi, że ich produkty oferują najlepszą jakość światła. To dobrze, gdyż eksperci od oświetlenia potrzebują światła najlepszej jakości, aby ich projekty ożyły. Ale co to właściwie znaczy jakość światła i jak możemy ją najwierniej zademonstrować, aby mieć pewność, że będzie taka sama w faktycznym zastosowaniu?

  Jakość światła jest zarówno obiektywna jak i subiektywna. Jest to nauka i sztuka jednocześnie. Z jednej strony można ją mierzyć, z drugiej zależy od osobistej oceny. Zdecydowanie zależy ona od zastosowania. Na przykład w przypadku oświetlenia dróg jakość światła oznacza zapewnienie dobrej widoczności przy jednoczesnym ograniczeniu olśnienia. W sklepie odzieżowym jakość światła oznacza dopasowanie do wizualizacji marki i przyciąganie klientów, na przykład przez tworzenie obszarów o wysokim kontraście. Te różne definicje utrudniają określenie, co jakość światła oznacza dla klienta, szczególnie, gdy trzeba wziąć pod uwagę różny wiek i różnice kulturowe odbiorców. Według ogólnej zasady jakość światła jest wysoka, jeśli oświetlenie spełnia swoją funkcję.
   

   Profesjonaliści i ich klienci szukają światła najwyższej jakości, ale pytanie brzmi, jak zdecydować, która z opcji jest najlepsza. Istnieją różne metody prezentacji i opisu oświetlenia, ale nie zawsze jest jasne, która metoda najwierniej odda światło i jakość oświetlenia po instalacji. Przyjrzymy się tym najbardziej istotnym.
   

  Jednym ze sposobów jest prezentowanie i udostępnianie pewnych danych dotyczących parametrów jakości światła, które pomogą ekspertom, jeśli będą mieli wystarczająca wiedzę do ich interpretacji. Jakość światła może być określana takimi czynnikami, jak natężenie oświetlenia i luminacja, współczynnik oddawania barw (CRI), temperatura barwowa, olśnienie itp. Ważne jest przedstawianie tych danych w jednolity sposób, aby można było z łatwością dokonać porównania.
   

  Drugim popularnym podejściem jest zaprezentowanie efektu końcowego. Dostępnych jest kilka metod, zarówno komputerowych, jak i fizycznych, które mają swoje wady i zalety. Szkic może zaprezentować, jak światło będzie się sprawdzać w przestrzeni. Jednak nawet najlepsze szkice zaprezentują jedynie odwzorowanie (w porównaniu z zobaczeniem czegoś w rzeczywistości), a zaletą używania ołówka i kartki papieru jest to, że od razu widać, że nie jest to dokładne przedstawienie rzeczywistości. Zostawia to przestrzeń dla wyobraźni, która w niektórych sytuacjach i zastosowaniach, takich jak oświetlenie obiektów architektonicznych, może być pomocna. Aby jednak przygotować dobre szkice, konieczne jest posiadanie sporych umiejętności.
   

  Metody renderowania komputerowego są dość szybkie. Biorą one pod uwagę elementy niezbędne do obliczeń światła, a następnie rzutują je na powierzchnie, które zostały wprowadzone do komputera. Te systemy zakładają ograniczoną liczbę refleksów wewnętrznych w przestrzeni. Ta metoda pokazuje bardzo ogólnie, gdzie pada światło i z jakim natężeniem.
   

  Bardziej zaawansowaną metodą jest oprogramowanie śledzące tor promieni światła, które może tworzyć obrazy wysokiej jakości dzięki śledzeniu ścieżki promieni światła i uwzględnieniu użytych materiałów. Jakość rezultatu zależy całkowicie od tego, jak wiernie cechy materiału oddają rzeczywistość. Na przykład nie wystarczy określić, że jest to „jasne drewno”, ale należy również wskazać jego rodzaj, teksturę i inne cechy.

  jakość światła

  Obie metody zależą mocno od dwóch kluczowych czynników. Po pierwsze obliczenia i podstawowe modele oświetlenia muszą oddawać rzeczywistość, przynajmniej do pewnego stopnia. Po drugie należy wziąć pod uwagę osoby używające danej przestrzeni (np. biura, sklepu czy drogi). Mówiąc krótko, jest wiele czynników, które sprawiają, że renderowanie komputerowe nie sprawdza się zbyt dobrze.
   

  Trzecim sposobem jest pokazanie, jak światło będzie funkcjonować w praktyce. Metody mogą być różne — od pokazania efektów światła na ścianie lub innej powierzchni, przez makiety na budynkach po centra demonstracyjne. Tak jak metody obliczeniowe i renderowania, każda ma swoje wady i zalety w zależności od stopnia skomplikowania, dostępności i poziomu odwzorowania rzeczywistości.
   

  O poziomie odwzorowania rzeczywistości decyduje wierność, z jaką prezentacja oddaje faktyczna sytuację. Mówiąc inaczej, czy umiejscowienie oświetlenia oraz skala i typ materiałów odpowiadają końcowej instalacji.
   

  Inny sposób na wykorzystanie prezentacji to pomoc w trakcie rozmowy i przedstawienie przykładów zastosowania. Taką funkcję spełniają unikatowe obiekty, takie jak centra zastosowań Philips Lighting Application Center z pomieszczeniami w pełnej skali, w których zaprezentowano wiele z kluczowych zastosowań, w tym sklepy odzieżowe, supermarkety, biura, magazyny, obiekty sportowe oraz obiekty architektury drogowej, miejskiej i mieszkaniowej. Takie centra spełniają szczególnie ważną rolę, gdy odbiorcy nie wiedzą lub nie są w stanie sobie wyobrazić, co światło może zaoferować. 

  jakość światła

  W tych centrach mile widziani są burmistrze i prezydenci miast, właściciele budynków, inwestorzy, projektanci, wykonawcy i wszyscy, którzy chcą się dowiedzieć, co oznacza jakość światła. Nawet eksperci w zakresie oświetlenia, budownictwa i infrastruktury często postrzegają te centra jako narzędzie, dzięki któremu mogą wyjaśnić swoim klientom, co daje wysoka jakość światła.
  jakość światła

  Oczywiste jest, że jakość światła dotyczy każdego, ale dopóki nie zrozumiemy, co to oznacza, pozostanie to tematem zainteresowania specjalistów od oświetlenia. Dlatego prezentowanie jakości światła jest tak istotne. Pozwala to pokazać jakość światła różnym osobom o różnorodnych zainteresowaniach. Mogą dzięki temu zobaczyć różnicę między niską a wysoką jakością światła i podejmować takie decyzje, które zapewnią im tą najwyższą.