Sugestie

  Dodatkowe zasady prywatności dla użytkowników systemu Philips Hue

   

  Niniejsze postanowienia to dodatkowe uzupełnienie postanowień zawartych w przyjętych przez Signify „Zasadach prywatności dla klientów, konsumentów i innych osób prawnych” („Zasady”), którego celem jest wyjaśnienie działań z zakresu zbierania i przetwarzania danych mających do Państwa zastosowanie. Należy uważnie zapoznać się z tymi Zasadami oraz niniejszym uzupełnieniem. W razie sprzeczności z postanowieniami Zasad postanowienia niniejszych dodatkowych zasad prywatności („Dodatkowe Zasady Prywatności”) mają znaczenie rozstrzygające.

   

  Podejmujemy działania opisane w niniejszych Dodatkowych Zasadach Prywatności i Zasadach, ponieważ w naszej ocenie zwiększają one użyteczność systemu Philips Hue, pomagają nam lepiej Państwa poznać oraz ułatwiają nam skuteczniejsze działania jako przedsiębiorstwo. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcą Państwo wykonać swoje prawo do prywatności, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem Centrum prywatności Signify.

   

  Niniejsze uzupełnienie ma zastosowanie wówczas, gdy używają Państwo systemu Philips Hue, który nie ogranicza się jedynie do inteligentnych żarówek, ale stanowi również inteligentny system oświetleniowy. W jego skład wchodzą różne części/elementy pełniące różne funkcje. Funkcje te wymagają różnych technik przetwarzania danych osobowych. Inteligentne lampy, mostek Hue, inteligentne elementy sterujące, program Friends of Hue oraz zdolności do integracji z produktami innych dostawców pozwolą Państwu kontrolować posiadane oświetlenie. Nasze platformy współpracy z partnerami oraz program Friends of Hue umożliwiają połączenie systemu Philips Hue z urządzeniami domowymi. 

   

  Dane osobowe („dane”) są zbierane od Państwa przez Signify bezpośrednio podczas naszych interakcji z Państwem, za pośrednictwem naszych produktów, podczas używania przez Państwa naszych produktów oraz za pośrednictwem zweryfikowanych podmiotów zewnętrznych. Niektóre Państwa dane uzyskujemy od podmiotów zewnętrznych w zależności od wybranych przez Państwa opcji, w tym od skonfigurowanych przez Państwa ustawień prywatności. Każdy taki podmiot zewnętrzny prosimy o potwierdzenie, że stosowne informacje zostały przez niego pozyskane w sposób legalny oraz że mamy prawo te informacje otrzymać oraz ich używać.

   

  Zbierane dane 

   

  Zależnie od skonfigurowanych przez Państwa ustawień prywatności, używanych przez Państwa produktów oraz naszych zamówionych przez Państwa usług możemy przetwarzać następujące dane:

  Produkty Philips Hue:

  ·       Adres e-mail (nazwa użytkownika)

  ·       Hasło

  ·       Unikatowe identyfikatory i parametry konfiguracji produktów

  ·       Informacje o użyciu produktów i informacje diagnostyczne

  ·       Preferencje językowe

   

  Sklep:

  ·       Imię i nazwisko

  ·       Adres wysyłkowy

  ·       Adres e-mail

  ·       Numer telefonu

  ·       Informacje rozliczeniowe

  ·       Preferencje językowe

  ·       Informacje o użyciu produktów i informacje diagnostyczne

   

  Aplikacje Philips Hue:

  ·       Preferencje językowe

  ·       Informacje o użyciu produktów i informacje diagnostyczne

  ·       Unikatowe identyfikatory i parametry konfiguracji produktów

   

  Witryna internetowa Philips Hue:

  ·       Preferencje językowe

  ·       Informacje o użyciu produktów i informacje diagnostyczne

   

  Jeśli Państwa interakcje z nami odbywają się za pośrednictwem serwisów społecznościowych („Serwis Społecznościowy”), możemy przetwarzać Państwa informacje osobiste zgodnie z niniejszymi Zasadami prywatności. 

   

  Zbierane przez nas informacje mogą obejmować w szczególności unikatowy identyfikator użytkownika (przechowywany w pliku cookie na potrzeby śledzenia i ewentualnie zapisany na naszych serwerach), adres IP, adres URL odesłania, parametry przeglądarki, informacje o systemie operacyjnym z pliku cookie, animacje CSS, treści dynamiczne, kliknięcia/dotknięcia elementów przez gości, zmiany w polach wprowadzania danych (na przykład w polach tekstowych, selektorze CSS i znaczniku czasu), metadane elementów i sesji, dane wprowadzane w polach, informacje o błędach systemu, informacje o rozmiarach okien i zmianach tych rozmiarów, informacje o położeniu wskaźnika myszy, migawki stron, informacje o kliknięciu przez użytkownika przycisku odtwarzania lub wstrzymania filmu oraz informacje o innych zdarzeniach (przewinięcie, ustawienie fokusu, ukrycie stron itp.). Informacje takie mogą identyfikować gościa. Nie rejestrujemy żadnych naciśnięć klawiszy. 

   

  W razie potrzeby mogą Państwo wycofać swoją zgodę na rejestrowanie Państwa działań przez nasze witryny internetowe i aplikacje.

   

  Przetwarzanie Państwa danych

   

  Dane rejestracyjne. Państwa dane rejestracyjne to informacje przesłane do Signify podczas rejestracji lub kupowania usług w systemie oświetleniowym Philips Hue. Dane rejestracyjne obejmują adres e-mail (nazwy użytkownika), hasło, adres wysyłkowy (tylko przy zakupach w sklepie) oraz zagregowane dane o użyciu powiązane z Państwa kontem (na przykład wybierane przez Państwa opcje sterowania). Wspomniane dane rejestracyjne służą nam do świadczenia usług, finalizowania transakcji (tylko przy zakupach w sklepie), obsługi konta, wykrywania przypadków i przeciwdziałania przypadkom oszustw oraz niedozwolonego lub nieautoryzowanego użycia Państwa konta Philips Hue oraz przestrzegania naszych zobowiązań prawnych.

   

  Jeśli rejestrują się Państwo w Serwisie Społecznościowym lub później łączą z nim swoje konto, będziemy zbierać niektóre Państwa informacje osobiste z tego Serwisu Społecznościowego. Rodzaj zbieranych danych zależy od informacji osobistych podanych przez Państwa w tym Serwisie Społecznościowym (na przykład imię, nazwisko, adres e-mail i inne upublicznione przez Państwa informacje) podczas zakładania tam konta. Dane zbierane przez nas z i za pośrednictwem Serwisu Społecznościowego mogą zależeć od skonfigurowanych przez Państwa w Serwisie Społecznościowym ustawień prywatności oraz od uprawnień, jakie nam Państwo przyznają w związku z powiązaniem Państwa konta w naszych produktach lub usługach z Państwa kontem w Serwisie Społecznościowym. 

   

  Państwa interakcje z podmiotami zewnętrznymi za pośrednictwem Serwisu Społecznościowego lub podobnych narzędzi są regulowane przez odpowiednie zasady prywatności przyjęte przez te podmioty zewnętrzne oraz przez zawartą przez Państwa umowę z Serwisem Społecznościowym. Niniejszym oświadczają Państwo, że są Państwo uprawnieni do używania swojego konta w Serwisie Społecznościowym do celów opisanych w tym dokumencie i nie naruszają Państwo w tym kontekście żadnych postanowień regulujących używanie Serwisu Społecznościowego. 

   

  Dane o użyciu (informacje analityczne). Ilekroć używają Państwo naszych produktów lub usług, możemy zbierać informacje o tym użyciu. Ponadto możemy łączyć dane pochodzące z różnych źródeł i dane pozyskiwane bezpośrednio od Państwa z informacjami z plików cookie i podobnych narzędzi, gdy odwiedzają Państwo nasze witryny internetowe lub używają Państwo naszych aplikacji. Jeśli te dane zostaną połączone, mogą być wówczas uznawane za Państwa dane i z Państwem połączone. Stosujemy automatyczne narzędzia służące do wykonywania badań statystycznych na temat ogólnych tendencji dotyczących używania naszych usług, witryn internetowych, aplikacji i serwisów społecznościowych oraz zachowania i preferencji naszych klientów i użytkowników. 

   

   

  Inna komunikacja. Możemy kontaktować się z Państwem w celu przekazywania informacji o Państwa koncie lub programie Friends of Hue i innych usługach realizowanych wspólnie z partnerami. Nie mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania takiej komunikacji niepromocyjnej. Nie udostępnimy Państwa danych rejestracyjnych partnerowi, którego produkty są połączone z systemami w Państwa domu, chyba że będziemy mieć do tego odpowiednie uprawnienia.

   

  Komunikacja w zakresie obsługi klienta. Ilekroć kontaktują się Państwo z nami w sprawach związanych z obsługą klienta, doradzamy przekazywanie nam Państwa danych osobowych wyłącznie w ramach prywatnych wiadomości. Dołożymy wówczas wszelkich starań, aby jak najszybciej na te wiadomości odpowiedzieć w ramach tego samego lub innego odpowiedniego środka komunikacji.

   

  Komunikacja w ramach marketingu bezpośredniego. Dane rejestracyjne służą nam do personalizowania Państwa obsługi w naszych witrynach internetowych i aplikacjach (w tym personalizowania informacji o nowych funkcjach, zabezpieczeniach i innych kwestiach technicznych). Możemy się z Państwem kontaktować w sprawie związanych z informacjami, produktami, usługami, wydarzeniami i promocjami Signify, jak również podmiotów zewnętrznych, które w naszej ocenie mogą Państwa zainteresować ze względu na używane przez Państwa nasze produkty, możliwość poszerzenia dostępnej w ramach tych produktów funkcjonalności (zwłaszcza gdy znajdziemy partnera oferującego konkretne usługi lub rozwiązania zaspokajające Państwa potrzeby) lub w celu optymalizacji sposobu używania przez Państwa naszych produktów i usług. Jeśli wskazali Państwo, że chcą otrzymywać spersonalizowaną komunikację marketingową, możemy agregować dane pochodzące z różnych źródeł (wewnętrznych i zewnętrznych), aby lepiej poznać Państwa preferencje i zainteresowania oraz zapewnić Państwu bardziej odpowiednią komunikację marketingową. Ponadto możemy kontaktować się z Państwem za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji marketingowej lub wysyłać Państwu spersonalizowane reklamy i oferty specjalne za pomocą innych kanałów komunikacji takich jak poczta tradycyjna, telemarketing lub serwisy społecznościowe (m.in. LinkedIn, Instagram, Facebook, w tym Facebook Messenger, Pinterest, YouTube, WhatsApp, Twitter lub WeChat). 

   

  Podejmujemy te działania, ponieważ w naszej ocenie pomagają nam one lepiej poznać naszych klientów oraz stać się skuteczniejszym przedsiębiorstwem. Sądzimy również, że zwiększą one wartość naszej komunikacji, ponieważ zostanie ona dopasowana do Państwa zainteresowań (podanych nam przez Państwa bezpośrednio lub dorozumianych przez nas pośrednio). Podstawą przetwarzania tych informacji jest nasz prawnie uzasadniony interes. Jeśli wspomniane działania budzą Państwa niepokój, mogą się Państwo nim swobodnie w każdej chwili, bez żadnego problemu i bez żadnych konsekwencji sprzeciwić. W tym celu wystarczy skontaktować się z Centrum prywatności Signify.

   

  Komunikację marketingową z Państwem prowadzimy wyłącznie za Państwa uprzednią zgodą, chyba że przepisy prawa nie wymagają uzyskania takiej zgody. Po udzieleniu zgody na komunikację marketingową mają Państwo bezwzględne prawo do wycofania tej zgody (prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych) w dowolnym momencie. W tym celu mogą Państw kliknąć łącze anulowania subskrypcji zawarte w przesłanej Państwu wiadomości e-mail, zmienić preferencje komunikacji w ustawieniach swojego konta (jeśli taka opcja jest dostępna), zmienić ustawienia w smartfonie (w odniesieniu do wysyłanych na urządzenia przenośne powiadomień aktywnych) lub skontaktować się z Centrum prywatności Signify. Po anulowaniu subskrypcji nadal będą Państwo otrzymywać korespondencję dotyczącą naszych produktów i usług (w tym aktualizacje zabezpieczeń).

   

  Signify będzie przechowywać Państwa dane rejestracyjne tak długo, jak utrzymują Państwo aktywność swojego konta lub aplikacji Philips Hue albo jak jest to niezbędne do świadczenia Państwu naszych usług. 

   

  Pozostałe

   

  Dane o Państwa aktywności w systemie oświetleniowym Philips Hue mogą być widoczne w usługach świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jeśli powiążą Państwo swój profil z takimi niezależnymi usługami lub aplikacjami podmiotów zewnętrznych. Po powiązaniu swojego systemu oświetleniowego Philips Hue z kontem w usłudze podmiotu zewnętrznego przekażemy temu podmiotowi ograniczone informacje o Państwa koncie i profilu. Usługi te są świadczone przez niezależnych administratorów tych danych, a używanie tych usług podlega stosownym zasadom prywatności przyjętym przez tych administratorów. W każdym przypadku należy uważnie zapoznać się z tymi zasadami.