Sugestie

  Oświetlenie w 

  korytarzach

  Dlaczego warto przeprowadzać pomiary oświetlenia?

   

  • W celu sprawdzenia, czy na miejscu pracy występuje wystarczające natężenie oświetlenia.
  • Aby upewnić się, że spełnione zostały minimalne wymagania dla określonej przestrzeni.
  • Pomiary dostarczają dowodów. Pomagają projektować nasze rozwiązania i umacniać argumentację.

   

  bad lighting

  Nieprawidłowe oświetlenie

  good lighting

  Optymalne oświetlenie

                           

   

   

  Wstecz      Dalej