Sugestie

  Oświetlenie

  biur

  ABT Car parking - Level 2

  Krok 2.2: Sprawdź aktualne oświetlenie

   

  2 - Dane techniczne oprawy oświetleniowej i kontrola wizualna

  1.
  Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR) ≤ 19
  2.
  Oddawanie barw Ra ≥ 80

  Dowiedz się więcej:

  Równomierność oświetlenia

   

  Kiedy równomierność oświetlenia (Uo) na obszarze zadania osiągnie poziom < 0,6M (dolna granica), osoby przebywające w nim widzą cienie i kontrasty, co może powodować u nich dyskomfort podczas pracy.

  Light uniformity1
  Light uniformity2

  Olśnienie

   

  Kiedy wskaźnik ograniczenia olśnienia (UGR) oprawy oświetleniowej znajdzie się na poziomie > 19 (górna granica), osoby w pomieszczeniu mogą doznać dyskomfortu z powodu światła. Może to powodować zmęczenie oczu.

  Light glare1
  Light glare2
                           

  Krok 3: Sprawdź stan instalacji

   

  Wstecz      Dalej