Sugestie

  Oświetlenie małych

  parkingów

  ABT Car parking - Level 2

  krok 2.1: Sprawdź aktualne oświetlenie

   

  1 - Pomiary oświetlenia (zgodne z normą PN-EN 12464-1; 2011)

   

   

  1.

  Wjazd / wyjazd z parkingu (prostopadłe na podłożu)

  • Natężenie oświetlenia Em ≥ 300 lx

   

  2.

  Wejście / wyjście dla gości (prostopadłe na podłożu)

  • Natężenie oświetlenia Em ≥ 300 lx

   

  3.

  Pas ruchu (na poziomie podłoża)

  • Natężenie oświetlenia Em ≥ 75 lx

   

  4.

  Parking

  • Natężenie oświetlenia Em ≥ 75 lx
  Car park diagram
                           

  krok 2.2: Sprawdź aktualne oświetlenie

   

  Wstecz           Dalej