Sugestie

  Oświetlenie małych

  parkingów

  Informacje o luksomierzu

   

   

   

  light meter 1

  Dokładność

  Norma DIN 5032 /7 („Klasyfikacja pomiarów oświetlenia na potrzeby przyrządów mierzących luminancję i natężenie oświetlenia”) identyfikuje cztery klasy luksomierzy na podstawie ich dokładności (nie kierując się cenami profesjonalnych luksomierzy):

   

  • klasa L: urządzenia o najwyższej dokładności — używane tylko w laboratoriach
  • klasa A: urządzenia o wysokiej dokładności
  • klasa B: urządzenia o średniej dokładności
  • klasa C: urządzenia o niskiej dokładności

   

  Zalecamy stosować się do tej normy jako punktu odniesienia w zakresie klasyfikacji luksomierzy.

  light meter 2

  Aplikacja na smartfonie w roli luksomierza

   

  • Nie można polegać na tego rodzaju oprogramowaniu, ponieważ odczyty z jego wykorzystaniem są zbyt rozbieżne.
  • Nie zamierzamy składać w tej sprawie oficjalnych oświadczeń, jednak specjaliści z firmy Philips Lighting przeprowadzili badania na ten temat. Zdecydowanie odradzamy korzystania z aplikacji na smartfony. Wyniki uzyskane na różnych aplikacjach i smartfonach są zbyt zróżnicowane.
                           

   

   

  Wstecz      Dalej