Sugestie

  Oświetlenie małych

  parkingów

  Jakie natężenie oświetlenia jest potrzebne?

   

  • Instalacja oświetleniowa powinna spełniać wymogi dotyczące oświetlenia, określone normą europejską: PN-EN 12464-1:2011
  • W normie określono wymagania instalacji oświetleniowych dla miejsc pracy we wnętrzach z uwzględnieniem ilościowych i jakościowych cech oświetlenia.

   

  Norma europejska PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
  How much light is needed?
                           

   

   

  Wstecz      Dalej