Jesteś teraz w witrynie Philips lighting. Dostępna jest zlokalizowana wersja w Twoim języku.
Sugestie

  Biurowa checklista: Oświetlenie miejsca pracy, które spełnia – i przewyższa - standardy

   

  Oświetlenie, które zostało wykorzystane w biurze musi spełniać różnorodne zadania, ale jego głównym celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych ze światłem: zapewnienie komfortu pracy, poprawa widoczności oraz zwiększenie bezpieczeństwa.

   

  Dla zapewnienia tych celów, takie organy zarządzające, jak EN i International Commission on Illumination (Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa) ustanowiły przepisy określające minimalne wymagania dotyczące oświetlenia w miejscu pracy oraz wydały zalecenia związane z jego ilością i jakością.

   

  Zmiany technologiczne, obecność pracowników w różnym wieku w miejscu pracy, zmieniające się potrzeby oraz wciąż rosnąca świadomość sprawiły, że oświetlenie wykorzystywane w biurach stało się niezwykle istotną kwestią. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z faktu, że oświetlenie ma znaczący wpływ także na komfort emocjonalny i umysłowy pracowników, o który można zadbać, wykorzystując m.in. oświetlenie wspomagające rytm dobowy.

   

  Wdrożenie nowych rozwiązań wymaga jednak dokładnego określenia potrzeb dotyczących światła i właśnie dlatego przygotowaliśmy naszą listę kontrolną. Powstała ona z myślą zarówno o specjalistach, jak i osobach odpowiedzialnych za aranżację przestrzeni biurowej, a jej celem jest zrozumienie, jaką wartość dodaną niesie ze sobą odpowiednie oświetlenie, a także jakie rozwiązania zapewnią jego najwyższą jakość, która przełoży się na zwiększenie komfortu pracy w biurze.

   

  1. Natężenie światła

   

  Natężenie światła w danej przestrzeni jest kluczową kwestią, a jednocześnie pierwszą rzeczą na którą należy zwrócić uwagę. Norma EN 12464-1 określa, że natężenie oświetlenia do pracy biurowej, a więc pisania, czytania i pracy z komputerem, powinno wynosić średnio 500 luksów, niezależnie od wielkości i układu danej przestrzeni.

  Rekomendacje Philips Lighting

   

  Choć średnia wartość wynosi 500 luksów, ważna jest także możliwość dostosowania oświetlenia biurowego do określonych zadań, co zapewni pracownikom maksymalną kontrolę i elastyczność. Gdy takie natężenie światła jest wystarczające do oświetlenia np.  stacji roboczej CAD, osoba wykonująca np. korektę lub precyzyjną pracę powinna dysponować światłem o natężeniu 750 luksów. W przypadku przestrzeni wielofunkcyjnych, w zależności od potrzeb oraz rodzaju i wielkości instalacji, Philips projektuje takie systemy oświetleniowe, jak SpaceWise, Interact Pro i Interact Office. Oprócz szeregu innych funkcji, systemy te pozwalają użytkownikom łatwo dostosowywać ustawienia i poziom oświetlenia w ich indywidualnych przestrzeniach.

   

  Należy także wziąć pod uwagę bezpośrednie otoczenie miejsca pracy oraz obszar tła. Rozmieszczenie oświetlenia w taki sposób, by było dobrze zrównoważone pomiędzy tymi obszarami, zapewnia większy komfort wizualny i wydajność.

   

  Warto rozważyć również wiek tych, którzy pracują w danej przestrzeni. Osoby starsze, a szczególnie te, które wykonują zadania wymagające skupienia i dobrej widoczności, powinny mieć możliwość korzystania z oświetlenia o natężeniu większym niż 500 luksów – nawet do 1000 luksów.

   

  Nie można zapomnieć także, że oświetlenie powinno sprawiać, by ludzie lepiej się prezentowali, odpowiednio podkreślać obiekty oraz uwidaczniać ich teksturę. Te cele można osiągnąć za pomocą oświetlenia wielokierunkowego, umożliwiającego modelowanie i określanie kierunku światła.

  2. Jednorodność

   

  Jednorodność światła to stosunek minimalnego poziomu oświetlenia do jego średniego poziomu w określonym obszarze. To parametr, który określa ogólne natężenie światła w danej przestrzeni.

   

  W środowisku pracy, w którym współczynnik jednorodności oświetlenia wynosi 0,60, światło jest dobrze rozproszone, a pracownicy nie zauważają gołym okiem różnic w jego natężeniu. Zwiększenie poziomu do 0,65 podniesie jeszcze bardziej jego jednorodność, co przełoży się szczególnie na większy komfort osób ze słabszym wzrokiem.

  Rekomendacje Philips Lighting

   

  Symulacje oświetlenia mogą w niektórych przypadkach pozwolić obliczyć jego jednorodność w przestrzeni biurowej. Ważne jest jednak, aby mieć świadomość, że kształt wiązki światła może być inny w rzeczywistych warunkach. Strumień światła może wtedy gwarantować wystarczające wartości, powodując jednocześnie negatywne skutki – np. rzucając ostre cienie.

   

  Korzystając z tego unikalnego know-how, Philips opracowuje oprawy generujące strumień światła o optymalnym kształcie, unikając tym samym potencjalnego dyskomfortu wizualnego. Biurowe rozwiązania firmy Philips ułatwiają osiągnięcie dobrego poziomu jednorodności zarówno w symulacjach, jak i w rzeczywistych warunkach. Przykładowo, SmartBalance zapewnia odpowiednie oświetlenie pionowe, utrzymując jednocześnie współczynnik olśnienia (UGR) poniżej 19, co gwarantuje wysoką jednorodność światła.

   

  Oświetlenie biura

  3. Współczynnik olśnienia (UGR) – Światło bezpośrednie

   

  Olśnienie to cecha oprawy,  przez którą komfort widzenie jest utrudniony.

  Wyróżnia się jego dwa rodzaje, które czasami mogą się na siebie nakładać. Olśnienie przeszkadzające sprawia, że chcemy odwrócić wzrok od jasnych, jaskrawych punktów. Olśnienie przykre nie tylko powoduje dyskomfort, ale i negatywnie wpływa na widzenie.

   

  Jasne obszary mogą powodować olśnienie przeszkadzające, które jednak możemy odbierać jako olśnienie przykre. W przestrzeniach biurowych, współczynnik olśnienia (UGR określony przez CIE) nie powinien przekraczać  19, co jest zalecanym limitem. W korytarzach i przestrzeniach wspólnych, poziom UGR może wynosić od 19 do 25.

  Dla osób starszych, w szczególności do takich czynności, jak pisanie i czytanie, CIE zaleca jednak znacznie niższą wartość współczynnika olśnienia, sięgającą poziomu 16.

   

  Rekomendacje Philips Lighting

   

  Philips oferuje wiele opraw zapewniających różne wartości UGR. Oferta opraw TrueLine obejmuje zarówno produkty gwarantujące współczynnik olśnienia na poziomie 19, a także produkty o współczynniku UGR 22, które dedykowane są przestrzeniom wspólnym, gdzie poziom UGR na poziomie  19 nie jest koniecznością. Rozwiązania PowerBalance oferują natomiast współczynnik olśnienia na poziomie 16 i zostały zaprojektowane z myślą o osobach starszych.

   

  4. Światło odbite i monitory ekranowe

   

  Pionowe monitory, tak wszechobecne w nowoczesnym biurze, mogą odbijać światło w sposób nieukierunkowany, powodując tym samym dyskomfort osób, na które ukierunkują się odbite refleksy. Aby zredukować ten problem, dla opraw o określonym kącie nachylenia (65° i więcej) wymagany jest pewien limit maksymalnego poziomu luminacji. Norma EN 12464-1 określa, że w zależności od luminacji ekranów, maksymalna wartość luminacji opraw powinna być równa lub wyższa od określonych wartości dla podanych kątów: 1500cd/m2 dla ekranów o średniej luminacji oraz 3000cd/m2 dla ekranów o wysokiej luminacji.

   

  Rekomendacje Philips Lighting

   

  Philips opracowuje rozwiązania optyczne, które gwarantują niską wartość luminacji, zapewniając jednocześnie odpowiednią jednorodność światła i jego wysoką jakość. Wszystkie oprawy biurowe marki Philips oferują wartości niższe niż 3000cd/m2 przy kątach nachylenia 65° i wyższych. W przypadku rodziny opraw PowerBalance wartość ta sięga nawet poniżej 1500cd/m2, zwiększając tym samym komfort pracy w miejscach z monitorami o średniej luminacji.

   

  5. Modelowanie światła i oświetlenie cylindryczne

   

  Cylindryczne natężenie oświetlenia określa średnie natężenie oświetlenia pionowego w cylindrze. Europejska norma podaje minimalną wartość 50 luksów.

   

  W biurach, gdzie ważna jest odpowiednia komunikacja wizualna – np. w tzw. open space’ach lub salach szkoleniowych i konferencyjnych, EN wskazuje, że cylindryczne natężenie oświetlenia nie powinno przekraczać 150 luksów, przy jednorodności na poziomie równym lub wyższym niż 0,10.

   

  Modelowanie światła pozwala natomiast zrównoważyć oświetlenie kierunkowe i rozproszone. Wskazuje na właściwe proporcje pomiędzy cylindrycznym natężeniem oświetlenia a poziomym natężeniem oświetlenia.

  W przypadku opraw, odpowiedni stosunek modelowania wynosi od 0,30 do 0,60.

   

  Rekomendacje Philips Lighting

   

  Lepsze natężenie światła cylindrycznego oznacza lepszą komunikację wizualną. W dzisiejszych biurach znajdują się przestrzenie różnego rodzaju – zarówno takie, w których pracownicy spotykają się nieoficjalnie, jak i takie, w których odbywają się spotkania formalne. Odpowiednie oświetlenie sprzyja dobrej komunikacji, pozwalając ludziom dostrzegać mimikę oraz język ciała.

   

  Philips wciąż rozwija swoją ofertę oświetleniowych rozwiązań biurowych, projektując m.in. takie produkty, jak SlimBlend, by zapewniać dobrą jakość oświetlenia pionowego i jego odpowiednią jednorodność. Środowisko pracy, w którym wykorzystano pionowe oświetlenie na wysokim poziomie, będzie łatwiejsze do modelowania, czego rezultatem końcowym jest wysoki komfort widzenia.

   

  Inteligentne oświetlenie biura

  6. Oświetlenie ścian i sufitów

   

  Podobnie, jak odpowiednie oświetlenie obszarów wykonywania zadań, tak natężenie światła w otaczających je przestrzeniach ma znaczący wpływ na komfort widzenia i wydajność. EN określa, że natężenie oświetlenia ścian powinno wynosić 50 luksów, a dla sufitów 30 luksów z jednorodnością równą lub wyższą niż 0,10. Wyższe wartości natężenia oświetlenia ścian (75 luksów) i sufitów (50 luksów) zwiększą komfort wizualny w przestrzeni biurowej.

   

  Rekomendacje Philips Lighting

   

  Philips oferuje pojedyncze rozwiązania, które zapewniają wysoki poziom oświetlenia ścian i sufitów oraz najwyższej jakości optykę. Ale firma projektuje również systemy oświetleniowe i aplikacje dostosowane do potrzeb użytkownika i różnych typów instalacji. Kolekcja SmartBalance obejmuje m.in. oprawy wbudowane, wolnostojące oraz do montażu ściennego i sufitowego. Taka różnorodność zapewnia użytkownikom wysoki poziom oświetlenia i możliwość tworzenia zróżnicowanych scenariuszy, poprzez łączenie różnych typów produktów z zachowaniem spójnej aranżacji.

   

  Rozwiązania bezprzewodowe Philips SpaceWise gwarantują natomiast wydajne oświetlenie, uwzględniając jednocześnie dostępną przestrzeń miejsca pracy oraz potrzebę jej optymalizacji. Rodzina produktów zapewnia odpowiednie oświetlenie zajętych obszarów bez pogorszenia jego jakości w otaczającej je przestrzeni.

   

  Chcesz dowiedzieć się więcej?

  agnieszka operhalska

  Napisz do naszego eksperta


  Agnieszka Operhalska

  Business Leader Real Estate