Jesteś teraz w witrynie Philips lighting. Dostępna jest zlokalizowana wersja w Twoim języku.
Sugestie

  Skanska: Nabywcy coraz częściej uzależniają decyzje zakupowe od tego, czy sprzedawca kieruje się zasadami ESG. Jak tworzyć zrównoważone budownictwo?

   

  W jaki sposób działalność Skanska w Europie wpisuje się w założenia Zielonego Ładu, jakie aktywności w zakresie redukcji negatywnego wpływu na środowisko i otoczenie społeczne podejmuje i planuje w najbliższych latach?  Czyli o tym jak Skanska zmienia budownictwo w Polsce, by odpowiadało współczesnym wymaganiom zrównoważonego rozwoju rozmawiamy z Adamem Targowskim, Dyrektorem ds. Zrównoważonego Rozwoju w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

  Przeglądam właśnie ostatnie informacje w prasie. Rzeczpospolita: „Banki muszą zarządzić ryzykiem ESG”, Puls Biznesu „Lotos na zielonej ścieżce”. Ciężko dziś znaleźć firmę, która w swojej strategii nie mówiłaby o zrównoważonym rozwoju. Od porozumienia w Paryżu minęło prawie 6 lat, ale odnoszę wrażenie, że to w 2020 nastąpił boom w temacie zrównoważenia.


  Myślę, że temat zrównoważonego rozwoju pojawiał się systematycznie od kilku, kilkunastu lat, ale dziś ewidentnie traktujemy go znacznie szerzej. Symbolem tego jest właśnie akronim ESG, czyli czynniki środowiskowe, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny, który stał się punktem odniesienia dla wielu firm i korporacji. Można powiedzieć, że od lat byliśmy świadkami zmian w zakresie podejścia do tego, co właściwie oznacza zrównoważony rozwój. Sprzyjają temu coraz częściej powstające kodeksy etyczne czy rosnące na znaczeniu cele klimatyczne, ale i ujednolicanie standardów ESG. Dość nieoczekiwanie pozytywny wpływ na ideę ESG wywarła pandemia koronawirusa. Szeroko rozumiany biznes dostrzegł, że zarabianie pieniędzy jest nadal ważne, ale dobro środowiska, społeczeństwa czy pracowników powinny być traktowane priorytetowo.

  Wśród niektórych badaczy trendów istnieje przekonanie, że w perspektywie długoterminowej pandemia i wynikający z niej kryzys przyniosą jedynie korzyści firmom rozwijającym się w nurcie zrównoważonego rozwoju. Patrząc na Wasze ostatnie inwestycje w zielone biurowce, Skanska podążą tą drogą. Jak zrównoważone decyzje podejmowane dziś, pomogą Wam budować przewagę rynkową w przyszłości?


  Idea zrównoważonego rozwoju przyświeca Skanska od lat. W pewnym sensie była ona zawsze jednym z głównych fundamentów naszej strategii i działalności. Na te aspekty zwracaliśmy szczególną uwagę przy realizacji projektów, a potwierdzeniem tego jest szereg wyróżnień, które otrzymaliśmy w ostatnich latach. Jednocześnie nie ograniczaliśmy się do samej oferty – lata temu rozpoczęliśmy wdrażanie procesów związanych z czynnikami środowiskowymi, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Jako, że jesteśmy notowani na giełdzie w Sztokholmie, każdego roku publikujemy raport dotyczący zrównoważonej działalności. Aktywnie wspieramy również działania organizacji promujących idee ESG, a także – co najbardziej namacalne – certyfikujemy wszystkie nasze inwestycje w systemach LEED, BREEAM oraz WELL. To wszystko realizujemy w zgodzie z naszym celem klimatycznym – do roku 2045 grupa Skanska uzyska neutralność klimatyczną w dziedzinie operacji własnych, łańcuchów dostaw i realizowanych budynków.
   

  W tym roku podpisaliśmy też Kartę Zielonej Transformacji, której byliśmy jednymi z inicjatorów. Została ona opracowana przez Fundację Carbon Footprint i zrzesza firmy, których celem jest m.in. sprawiedliwa transformacja energetyczna, osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, oraz wypracowanie synergicznego dialogu pomiędzy biznesem, nauką i aktywizmem społecznym. Obserwowana na całym świecie rosnąca popularność ESG potwierdza słuszność tych działań i stanowi istotną przewagę Skanska na rynku.

  Adam Targowski

  Z drugiej strony, w segmencie świadomych konieczności działania na rzecz klimatu deweloperów i właścicieli, robi się coraz ciaśniej. Wszyscy już nawet nie idą, a bardziej biegną w kierunku zrównoważenia. Jak odróżnić jakościowe inicjatywy od tych, które mają tylko dobrze prezentować się w katalogu?


  Warto w tym momencie zwrócić uwagę na to, czym właściwie jest ESG i w jaki sposób wyróżnia się na tle wcześniejszych działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. ESG jest wkomponowane we wszystkie aspekty funkcjonowania biznesu i uwzględnia strategiczne cele firmy. Tym samym jest ono o wiele bardzo komplementarne i mocno obejmuje działalność całej organizacji. Problemem są jeszcze nie do końca ujednolicone kryteria i sformalizowanie zasad ESG, którymi powinna kierować się firma – nie istnieje jeden system, który określałby ramy i wskazywał pożądane zachowania czy niezbędne aktywności. Co prawda ogólny kierunek tych działań jest bardzo podobny, ale brak jednolitych norm wprowadza do tej sfery swego rodzaju zamieszanie. Możemy jednak obserwować zmiany również na tym polu – Europejskie Stowarzyszenie Inwestorów Pozagiełdowych Spółek Sektora Nieruchomości (INREV) stworzyło wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju dla inwestorów zainteresowanych wdrażaniem ESG. Znaczenia nabierają także np. coroczne badania GRESB – to wskaźnik ESG i system raportowania dla giełdowych spółek nieruchomościowych oraz prywatnych funduszy, deweloperów i inwestorów tego rynku.

  Czy za tę proekologiczną jakość najemcy są w stanie zapłacić więcej, czy to raczej kwestia wzrostu ogólnych standardów na rynku?


  Myślę, że to zależy od konkretnej inwestycji, firmy, która tym potencjalnym najemcą ma być i wielu innych indywidualnych aspektów. Na pewno rosnące zainteresowanie standardami ESG dowodzi, że będzie ono miało coraz większy wpływ na rynek, w tym także na wycenę nieruchomości. Jako Skanska, już dawno zaobserwowaliśmy, że nabywcy coraz częściej uzależniają decyzje zakupowe od tego, czy sprzedawca kieruje się ideami ESG i czy nieruchomość powstała w zgodzie z tą koncepcją. Na świecie pojawiają się instytucje finansowe, które oferują deweloperom obniżone koszty pożyczki, o ile inwestycja powstaje w zgodzie z filozofią ESG – oprocentowanie spada wraz ze wzrostem oceny. Pojawienie się takich mechanizmów w Polsce to tylko kwestia czasu.

  Na waszej stronie internetowej widnieje informacja, że budownictwo odpowiada aż za 39% światowej emisji dwutlenku węgla. Jako największy deweloper w regionie, jak chcecie przyczynić się do poprawy tego wyniku?


  Od lat testujemy i wprowadzamy nowe rozwiązania mające na celu zmniejszenie śladu węglowego. Do 2045 roku osiągniemy neutralność emisyjną, a do 2030 zminimalizujemy emisję CO2 o połowę. Przykładowo, jesteśmy zaangażowani w rozwój innowacyjnej technologii fotowoltaicznej i kilka lat temu, jako pierwszy deweloper na świecie, rozpoczęliśmy pilotażowy projekt wdrażania ogniw perowskitowych, dzięki którym fasada budynku staje się źródłem energii. Rozpoczęliśmy też projekt BMSCare, wykorzystujący dane pochodzące z systemów budynkowych, odpowiadających m.in. za wentylację, klimatyzację, oświetlenie czy elektrykę, w tym systemów HVAC i automatycznej regulacji oraz sterowania BMS/BEMS/HMS. Od kilku lat na naszych projektach powstają antysmogowe chodniki z tzw. zielonego betonu, neutralizującego zanieczyszczenia wyemitowane m.in. przez samochody. Coraz większą uwagę zwracamy również na materiały wykorzystywane przy samej budowie, prowadzimy szereg dyskusji z partnerami, z czasem będziemy stopniowo wprowadzać coraz to nowe rozwiązania. 

  A jaki wpływ takie rozwiązania będą miały na cykl życia zbudowanych przez Was budynków, na ich przyszłą eksploatację?


  W zeszłym roku Skanska zaczęła projektować pierwszy budynek biurowy w regionie CEE, który będzie neutralny klimatycznie – mam na myśli biurowiec przy ulicy Radlickiej w samym centrum czeskiej Pragi. Z kolei budynek wrocławskiego kompleksu Centrum Południe już dziś jest w całości zasilany energią wyprodukowaną na farmach wiatrowych. Stosujemy także szereg rozwiązań, które służą optymalizacji zużycia energii czy wody – takie jak pionierska instalacja oświetlenia biofilnego w biurowcu Spark w Warszawie – mające znaczenie w przypadku całościowej eksploatacji naszych budynków. A to, że projekty Skanska są zrównoważone, znajduje potwierdzenie w przyznawanych nam certyfikatach, np. WELL Core&Shell, którym może pochwalić się już pięć naszych projektów biurowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

  Wielu osobom zrównoważony rozwój kojarzy się z ekologią, ale to znacznie szersze pojęcie. Jakbyś je krótko podsumował?


  To wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem biznesu i strategią firmy, które mają pozytywny wpływ na całą otaczającą nas rzeczywistość – naszą planetę i ludzi.

  Dziękuję za rozmowę

  Chcesz dowiedzieć się więcej?

  Adam Targowski

  Napisz do naszego eksperta


  Iwona Luniewska-Plona
  Ekspert ds. profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, Signify