Oświetlenie uliczne LED zapewnia światło wysokiej jakości
Oprawy oświetleniowe LED to urządzenia cyfrowe działające jak małe komputery. Dzięki odpowiedniej, wbudowanej elektronice można łączyć je z sieciami danych i tworzyć systemy zintegrowanego oświetlenia.
Inteligentne oświetlenie uliczne i drogowe LED
Systemy zintegrowanego oświetlenia łączą się z sieciami i ludźmi za pośrednictwem standardowych technologii łączności przewodowej, bezprzewodowej lub obu naraz.
Pracownik instaluje technologię zintegrowaną
Zintegrowane systemy oświetleniowe stale przekazują dane dotyczące swojej pracy, w tym informacje dotyczące zużycia energii, liczby godzin pracy, temperatury wewnętrznej, usterek oraz umiejscowienia i specyfikacji punktu świetlnego.
Zbieranie danych z czujników umieszczonych na słupach oświetlenia ulicznego LED
W zintegrowanych systemach oświetleniowych można stosować czujniki, które pozwolą zbierać więcej danych. Ponieważ oświetlenie jest już zainstalowane w budynkach i przestrzeniach miejskich, zintegrowane systemy oświetleniowe idealnie nadają się do tworzenia rozległej sieci czujników.
Zintegrowane technologie zapewniają informacje oparte na danych
Magazyny w chmurze, narzędzia do analizy danych oraz programowe pulpity nawigacyjne umożliwiają używanie danych zebranych z systemu oświetleniowego do monitorowania czynności oraz pracy. Stanowi to ogromny potencjał do prowadzenia Internetu rzeczy.