Integrade G4

InteGrade engine UB Vi 855mm 930 PW G4

Kod zamówienia: 74453300
Pełny kod zamówienia: 871869974453300