Integrade G4

InteGrade engine UB Vi 1150mm 940 PW G4

Kod zamówienia: 74459500
Pełny kod zamówienia: 871869974459500