Jesteś teraz w witrynie Philips lighting. Dostępna jest zlokalizowana wersja w Twoim języku.
Sugestie
  Zamknij filtry Pokaż filtry
  Pokaż więcej filtrów
  Pokaż mniej filtrów
  • Produkt
  • Moc (W)
  • Zmiana strumienia świetlnego
  • IK rating
  • IES
  • Ulotkę

  Sortuj wg:

    Informacje o rodzinie produktów

    Komora dezynfekująca UV-C służy do dezynfekowania obiektów przeznaczonych do użytku w celach zawodowych, innych niż medyczne.Wyposażono ją w zestaw lamp UV-C firmy Philips, który oferuje moc widmową w paśmie naświetlania bakteriobójczymi promieniami UV. Pozwala to skutecznie inaktywować w ciągu niewielu minut patogeny takie jak wirusy, bakterie i grzyby, w tym wirusa SARS-CoV-2, który powoduje chorobę COVID-19.Technologia lamp UV-C nie tylko wykorzystuje moc widmową najskuteczniej eliminującą czynniki zakaźne, ale także — w przeciwieństwie do innych rozwiązań dostępnych na rynku — nie powoduje żadnej emisji ozonu, która jest potencjalnie niebezpieczna dla zdrowia. Oznacza to, że proces ten jest pozbawiony środków chemicznych i nie powoduje żadnych pozostałości w trakcie ani po zaprzestaniu używania.Komora ma obudowę ze stali nierdzewnej i jest wyposażona w okienko kontrolne ze szkła hartowanego. Okienko to zapewnia bezpieczny sposób wizualnego sprawdzenia, czy lampa UV-C działa i czy cykl dezynfekcji jest w toku, gdyż lampy te podczas działania generują fioletowy blask. Wnętrze urządzenia jest pokryte odblaskową powłoką. Składa się ono z szuflad pokrytych tkaną siatką, aby zminimalizować powstawanie stref zacienionych i zapewnić maksymalną dawkę promieniowania UV-C na potrzeby skutecznej i szybkiej dezynfekcji.Obsługa urządzenia jest prosta, wymaga jedynie korzystania z minutnika i włącznika zasilania. Użytkownik może po prostu otworzyć drzwiczki, włożyć do wyznaczonych szuflad obiekt/obiekty wymagające sterylizacji, zamknąć drzwiczki, przekręcić włącznik zasilania i ustawić minutnik na wymagany czas dezynfekcji, zgodny z zaleceniami znalezionymi w tabeli zamieszczonej w instrukcji obsługi. Minutnik powiadomi użytkownika, gdy cykl dezynfekcji się zakończy, aby można było wyjąć obiekty z komory, zamknąć drzwiczki i wyłączyć urządzenie.Komora UV-C to urządzenie niestwarzające ryzyka, z którego można całkowicie bezpiecznie korzystać we wnętrzach, z zachowaniem zasad przedstawionych w instrukcji obsługi. Jest wyposażona we wbudowane zabezpieczenia, które pozwalają uniknąć przypadkowego bezpośredniego wystawienia na promieniowanie UV-C, w tym w osłony lampy, które zapobiegają jej przypadkowemu zbiciu. Komorę dezynfekującą UV-C można bezpiecznie wykorzystywać do skutecznej sterylizacji obiektów i (wspólnych) urządzeń w licznych zastosowaniach wewnątrz pomieszczeń, które nie obejmują jednak zastosowań medycznych.

    Korzyści

    Z badań przeprowadzonych w środowisku laboratoryjnym wynika, że naświetlanie powierzchni materiału, na którym obecny był wirus SARS-CoV-2 (wywołujący chorobę COVID-19), lampami Signify UV-C w dawce UV-C wynoszącej 5mJ/cm2 (czas ekspozycji 6 sekund) pozwoliło unieszkodliwić 99% wirusów SARS-CoV-2 obecnych na tej powierzchni. W ramach tego samego badania ustalono, że dawka UV-C wynosząca 22mJ/cm2 zmniejszyła obecność wirusa SARS-CoV-2 na tej powierzchni o 99,9999% (czas ekspozycji 25 sekund). (Oparte na danych udostępnionych nam przez National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) na Uniwersytecie Bostońskim, które będą przedmiotem opracowywanej właśnie publikacji naukowej Uniwersytetu Bostońskiego).
    Sprawdzona, skuteczna dezynfekcja przez długi okres użytkowania lampy i oprawy
    Brak niebezpiecznej emisji ozonu w trakcie i po użyciu urządzenia
    Zabezpieczenia, które pozwalają uniknąć przypadkowej bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV-C
    Łatwa w obsłudze

    Najważniejsze cechy

    Odblaskowa powłoka wewnętrzna ułatwiająca skuteczną i szybką dezynfekcję
    Osłony lamp i szuflady wykonane z siatki, zoptymalizowane pod kątem minimalizacji powstawania stref zacienionych i zapewnieniające maksymalną ekspozycję obiektów na promieniowanie UV-C
    Okienko kontrolne ze szkła hartowanego zapewniające bezpieczną obserwację obiektów i wizualne upewnienie się, że w trakcie cyklu dezynfekcji wszystkie lampy UV-C sprawnie działają
    W zestawie zainstalowane fabrycznie lampy TL Mini TUV firmy Philips
    Najwyższy poziom promieniowania krótkofalowego UV przy 253,7 nm (UVC)
    2 przełączniki pełniące funkcję czujników bezpieczeństwa zainstalowane za drzwiczkami komory (na górze i na dole), które wyłączają lampy UV-C w sytuacji przypadkowego otwarcia drzwiczek w trakcie procesu dezynfekcji
    Zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i standardami
    Wyjmowana szuflada środkowa (UVCC200), co umożliwia dezynfekcję większych obiektów
    Komora ze stali nierdzewnej z solidnymi szufladami, do których można włożyć cięższe przedmioty o wadze do 6 kg

    Zastosowania

    Sklepy (zwłaszcza te, w których dopuszcza się przymierzanie lub wypróbowywanie produktów stwarzających większe problemy z zachowaniem higieny, takich jak biżuteria, kosmetyki do makijażu, bielizna, okulary, słuchawki, zabawki itd.)
    Apteki
    Biura
    Banki
    Hotele
    Szkoły i uczelnie wyższe
    Centra gastronomiczne i restauracje
    Kuchnie przemysłowe
    Centra fitness
    Salony fryzjerskie i ośrodki SPA
    Punkty odbioru towarów zakupionych przez Internet
    Punkty kurierskie

    Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

    OSTRZEŻENIE: W komorze znajduje się produkt emitujący promieniowanie UV, grupa ryzyka 3. Lampy i komory UV-C muszą być instalowane i używane we właściwy sposób, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obsługi.
    Komora dezynfekująca UV-C nie jest przeznaczona do dezynfekowania urządzeń medycznych, nie została zatwierdzona do użytkowania w tym celu i nie wolno jej z takim zamiarem stosować.
    Może być sprzedawana jedynie przez autoryzowanych partnerów i instalowana przez specjalistów zgodnie z naszymi najsurowszymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i prawnymi. Użytkowanie produktów UV-C niezgodnie z przeznaczeniem może skutkować śmiercią, urazami i/lub zniszczeniem środowiska.
    Bezpośrednie wystawienie na promieniowanie UV-C może być niebezpieczne i skutkować reakcją podobną do poparzenia słonecznego skóry oraz poważnym uszkodzeniem rogówki.
    Surowo zabrania się prób umieszczania w komorze UV-C zwierząt domowych lub dzieci
    Surowo zabrania się prób wymuszania eksploatacji komory UV-C bez drzwiczek, z otwartymi drzwiczkami lub po usunięciu okienka kontrolnego
    Skuteczność urządzeń UV-C w zakresie inaktywacji pewnych wirusów, bakterii, pierwotniaków, grzybów lub innych szkodliwych mikroorganizmów opisano w punkcie Korzyści. Firma Signify oraz grupa należących do niej spółek nie obiecują ani nie gwarantują, że korzystanie z urządzeń UV-C ochroni użytkownika przed infekcją i/lub zakażeniem jakimikolwiek szkodliwymi mikroorganizmami lub chorobą ani że zapobiegnie takiej infekcji i/lub zakażeniu. Poza wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności firmy Signify i należących do niej spółek określonymi w szczególności we wszelkich umowach sprzedaży, dystrybucji lub udostępniania urządzeń UV-C w inny sposób, firma Signify i grupa należących do niej spółek nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności za żadne roszczenia ani szkody, które mogą wyniknąć z użytkowania lub w związku z użytkowaniem urządzeń UV-C w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem bądź z instrukcjami ich instalacji i użytkowania, jak to opisano w punkcie Zastosowania oraz w instrukcji obsługi i/lub montażu.
    Do pobrania
    Informacje
    Ilustracje
    Powiązane narzędzia
    • Zaznacz produkt do dodania
      
    • Zaznacz produkt do dodania
      
    • Zaznacz produkt do dodania
      
    Zaznacz produkt do dodania

    Szukasz dodatkowych informacji?

    Skontaktuj się z nami   
    Znajdź najbliższy sklep