OptiVision MVP507

MVP507 MHN-FC2000W/740 400V MB SI

Opis produktu

OPTIVISION, MASTER MHN-FC, 2000 W, Średni rozsył światła

Kod zamówienia: 29135300
Pełny kod zamówienia: 872790029135300