OptiVision MVP507

MVP507 MHN-FC1000W/740 230V MB SI

Opis produktu

OPTIVISION, MASTER MHN-FC, 1000 W, Średni rozsył światła

Kod zamówienia: 29150600
Pełny kod zamówienia: 872790029150600