OptiVision MVP507

MVP507 MHN-LA1000W/956 WB SI

Opis produktu

OPTIVISION, MASTER MHN-LA, 1000 W, Szeroki rozsył światła

Kod zamówienia: 42131300
Pełny kod zamówienia: 871829142131300