OptiVision MVP507

MVP507 MHN-FC2000W/740 400V WB SI

Opis produktu

OPTIVISION, MASTER MHN-FC, 2000 W, Szeroki rozsył światła

Kod zamówienia: 29136000
Pełny kod zamówienia: 872790029136000