Jesteś teraz w witrynie Philips lighting. Dostępna jest zlokalizowana wersja w Twoim języku.
Sugestie

  Kompleksowe
  źródło finansowania

  Modernizacja oświetlenia jeszcze nigdy nie była tak łatwa

  Modernizacja. Rozwój.
  Konkurencyjność.

   

  Chcesz aktualizować, modernizować i rozwijać swoją firmę. Ale duże plany wymagają często dużych nakładów pieniężnych, które nie zawsze są pod ręką. Nasz zespół specjalistów do spraw oświetlenia i finansowania pomoże Ci pokonać trudy inwestycyjne, tworząc idealny system oświetleniowy wraz z planem finansowania dostosowanym do Twojego budżetu.

  Finansowanie Lighting Capital

  Dlaczego warto finansować projekt z Philips Lighting Capital?

  100% finansowanie wszystkich kosztów sprzętu i związanych z projektem, bez początkowych nakładów inwestycyjnych

  Zmodernizuj już dzisiaj system oświetleniowy
  Bez początkowych nakładów inwestycyjnych, 100% finansowanie wszystkich kosztów sprzętu i związanych z projektem

  100% finansowanie wszystkich kosztów sprzętu i związanych z projektem, bez początkowych nakładów inwestycyjnych

  Ciesz się dodatnimi przepływami pieniężnymi netto
  Miesięczne płatności w pełni pokryte przez oszczędności na kosztach zużycia energii

  100% finansowanie wszystkich kosztów sprzętu i związanych z projektem, bez początkowych nakładów inwestycyjnych

  Zachowaj gotówkę i linie kredytowe
  Zyskaj dostęp do potrzebnego kapitału za pomocą globalnej sieci partnerów finansowych

  100% finansowanie wszystkich kosztów sprzętu i związanych z projektem, bez początkowych nakładów inwestycyjnych

  Zyskaj idealny system oświetleniowy dla swojej firmy
  Współpracując z Tobą, tworzymy rozwiązanie odpowiadające określonym potrzebom i celom biznesowym

  Co jest dla Ciebie najodpowiedniejsze?

  Nasze idealnie dopasowane usługi finansowe odpowiadają potrzebom biznesowym Twojej firmy, chronią przepływy pieniężne i pozwalają Ci się rozwijać. Potrafimy stworzyć odpowiednią strukturę finansowania dla każdej organizacji – od modernizacji oświetlenia na małą skalę do wymiany oświetlenia ulicznego dla całego miasta, od umowy świadczenia usług zarządzanych po złożone partnerstwo publiczno-prywatne.

  Pytania?Sugestie?

   

  Skontaktuj się z nami chętnie poznamy Twoją opinię!

   

  Skontaktuj się z nami

  1. Dlaczego Philips wprowadza opcje finansowe dla swoich klientów?

  Aby umożliwić im skorzystanie z nowej, bardziej energooszczędnej technologii oświetlenia bez wstępnej inwestycji.

  2. Dlaczego lepiej leasingować sprzęt niż od razu go kupować?

  Przy zakupie samochodu lub wózka widłowego często rozkłada się inwestycję na pewien okres, przez który pojazd będzie użytkowany. Dlaczego inaczej miałoby być w przypadku takich środków jak sprzęt biurowy czy technologia LED? Leasing (albo „finansowanie”) umożliwia płacenie w trakcie użytkowania sprzętu, a nie w pierwszym dniu.

  3. Skąd mam wiedzieć, że finansowanie jest odpowiednim rozwiązaniem w przypadku mojej firmy?


  Jeśli choćby jedno z poniższych stwierdzeń ma zastosowanie do Twojej sytuacji, zalecamy zwrócenie się do lokalnej osoby kontaktowej Philips Lighting Capital z pytaniem o opcję finansowania odpowiednią do wymagań budżetowych Twojej firmy:


  a. Potrzebny sprzęt będzie użytkowany przez wiele lat

  b. Poszukujesz efektywniejszego sposobu zarządzania przepływami gotówkowymi

  c. Szukasz możliwości finansowania pozabilansowego i ewentualnych korzyści podatkowych

  d. Chcesz sfinansować 100% kosztów projektu

  4. Co to jest leasing finansowy?


  Leasing finansowy to umowa na użytkowanie konkretnego sprzętu przez określony czas (na ogół 24–72 miesiące) w zamian za uzgodnione z góry stałe opłaty miesięczne. Leasing finansowy na ogół łączy rozłożenie inwestycji na ten okres z przeniesieniem własności po zapłaceniu ostatniej raty. Użytkownik („leasingobiorca”) ma zamiar stać się właścicielem sprzętu po zakończeniu umowy finansowania.

   

  5. Rozumiem znaczenie finansowania, ale nie stać nas na dodatkowe comiesięczne wydatki


  Plan płać, oszczędzając jest opracowany w taki sposób, aby okresowe płatności nie przewyższały oszczędności energii. Realizujemy to, dopasowując okres finansowania do okresu spłaty.

   

  6. Jaką dodatkową wartość może zaproponować Philips w sytuacji, gdy mój bank może zaoferować lepsze/porównywalne oprocentowanie? Dlaczego mam zwracać się do Philips Lighting Capital zamiast bezpośrednio do mojego banku?


  a. Czy Twój bank sfinansuje te projekty?

  b. Czy Twój bank zgadza się na dołączenie kosztów niezwiązanych ze sprzętem?

  c. Czy Twój bank wymaga zapłaty zaliczki?

  d. Czy Twój bank wymaga dodatkowych zabezpieczeń (np. poręczenia osobistego)?
   

  Philips współpracuje z wieloma partnerami finansującymi, ma dobre rozeznanie w ofertach dostępnych na rynku i prawdopodobnie jest w stanie uzyskać korzyści wynikające ze skali wielkiego portfolio projektów. Finansowanie oświetlenia nie leży w głównym nurcie linii kredytowych Twojego banku i nowe projekty oświetlenia tego nie zmienią. Ale jeśli klient woli uzyskać finansowanie za pośrednictwem swojego banku, to oczywiście nie rodzi to problemów.

   

  7. Jakie są kryteria przy leasingu finansowym?


  a. Minimalna wielkość transakcji

  b. Minimalny i maksymalny okres finansowania

  c. Dane klienta, takie jak oficjalna nazwa, lokalizacja itp.

  d. Sytuacja finansowa klienta

   

  8. Czy mogę rozłożyć płatności na dłuższy okres np. 8 lat?

  W przypadku większości projektów oświetleniowych taki okres byłby za długi. W przypadku większych transakcji/projektów oświetleniowych o długich okresach technicznej eksploatacji konkretne przypadki mogą być rozpatrywane indywidualnie.

  9. Skąd mam wiedzieć, że kwalifikuję się do leasingu? Na podstawie jakich kryteriów są podejmowane decyzje kredytowe (ocena wniosku kredytowego)?


  a. Nasi partnerzy finansujący podejmują decyzje kredytowe na podstawie zdolności kredytowej klientów i ich historii kredytowej

  b. Nasi partnerzy finansujący preferują uznane firmy z dobrą historią kredytową, istniejące co najmniej 3 lata.
   

  10. Jak długo trwa proces rozpatrywania wniosku kredytowego?


  Zakładając, że mamy cały wymagany wniosek i sprawozdania finansowe, decyzje kredytowe są na ogół podejmowane w ciągu tygodnia.

   

  11. Czy do każdego wniosku muszę dołączać sprawozdania finansowe?

  To zależy od stopnia zmiany sytuacji finansowej klienta. Jeśli sytuacja jest stabilna, na ogół nie jest konieczne składanie dodatkowych dokumentów w tym samym roku sprawozdawczym.

  12. Co się stanie po zakończeniu okresu leasingowego?

  To zależy od konkretnych zapisów w umowie. Nasze umowy leasingowe zawierają jasno sformułowane opcje zakończenia leasingu zależne od rodzaju finansowania wnioskowanego przez klienta. Na ogół klient ma trzy możliwości zakończenia umowy: zakup sprzętu (za uzgodnioną cenę lub za „Uczciwą cenę rynkową”), wydłużenie umowy o kolejny rok lub zwrot sprzętu. W przypadku leasingu finansowego klient na ogół kupuje sprzęt za niewielką/symboliczną kwotę.

  13. Czy leasing można wypowiedzieć?


  Umowy leasingowej z reguły nie można wypowiedzieć w okresie leasingu (24–72 miesiące), chyba że umowa zawiera uzgodnioną jasną klauzulę „wcześniejszego wypowiedzenia” wraz z konsekwencjami finansowymi.

   

  14. Czy w okresie leasingu mogę dodawać lub unowocześniać produkty?


  Tak, urządzenia można dodawać lub unowocześniać w dowolnym momencie okresu umowy. W zależności od potrzeb klienta można to zrobić przy zastosowaniu harmonogramu „dodawania” z końcem przypadającym w tym samym czasie co koniec pierwotnego okresu lub w innym czasie.

   

  15. Czy leasingowanie sprzętu daje firmie jakieś korzyści podatkowe?


  Leasing jest korzystny dla każdej firmy, gdyż miesięczne raty leasingowe można zaliczać w koszty operacyjne, co zmniejsza opodatkowany przychód.*

  (*Należy skonsultować się z doradcą podatkowym)

   

  16. Kim są partnerzy finansujący?


  Pracujemy z kilkoma globalnymi bankami i firmami leasingowymi oferującymi pełny wachlarz usług finansowych, w tym standardowy najem. Oprócz tego możemy współpracować z dużymi graczami na rynkach lokalnych.

   

  17. Co się stanie, jeśli klient spóźni się z zapłatą raty leasingowej?

  Nasi partnerzy finansujący zastosują środki prawne opisane w umowie leasingowej, odbiorą sprzęt i/lub podejmą działania windykacyjne. Philips nie jest stroną takiego postępowania, gdyż umowy o finansowanie są zawierane między klientem a partnerem finansującym.