Jesteś teraz w witrynie Philips lighting. Dostępna jest zlokalizowana wersja w Twoim języku.


Jeśli choćby jedno z poniższych stwierdzeń ma zastosowanie do Twojej sytuacji, zalecamy zwrócenie się do lokalnej osoby kontaktowej Philips Lighting Capital z pytaniem o opcję finansowania odpowiednią do wymagań budżetowych Twojej firmy:


a. Potrzebny sprzęt będzie użytkowany przez wiele lat

b. Poszukujesz efektywniejszego sposobu zarządzania przepływami gotówkowymi

c. Szukasz możliwości finansowania pozabilansowego i ewentualnych korzyści podatkowych

d. Chcesz sfinansować 100% kosztów projektu