a. Minimalna wielkość transakcji

b. Minimalny i maksymalny okres finansowania

c. Dane klienta, takie jak oficjalna nazwa, lokalizacja itp.

d. Sytuacja finansowa klienta