W przypadku większości projektów oświetleniowych taki okres byłby za długi. W przypadku większych transakcji/projektów oświetleniowych o długich okresach technicznej eksploatacji konkretne przypadki mogą być rozpatrywane indywidualnie.