Umowy leasingowej z reguły nie można wypowiedzieć w okresie leasingu (24–72 miesiące), chyba że umowa zawiera uzgodnioną jasną klauzulę „wcześniejszego wypowiedzenia” wraz z konsekwencjami finansowymi.