Tak, urządzenia można dodawać lub unowocześniać w dowolnym momencie okresu umowy. W zależności od potrzeb klienta można to zrobić przy zastosowaniu harmonogramu „dodawania” z końcem przypadającym w tym samym czasie co koniec pierwotnego okresu lub w innym czasie.