Jesteś teraz w witrynie Philips lighting. Dostępna jest zlokalizowana wersja w Twoim języku.
Sugestie

  Oświetlenie hal i basenów sportowych

  Oferujemy najnowsze efektywne systemy oświetleniowe LED dla obiektów sportowych. Stanowią one kompleksowe rozwiązanie oświetleniowe z bezprzewodowym systemem sterowania PerfectPlay ze zintegrowanymi reflektorami LED. Systemy te są przeznaczone do wszystkich typów zadaszonych obiektów sportowych — od małych sal gimnastycznych po hale widowiskowo-sportowe.

  Oświetlenie krytych kortów tenisowych

   

  Zadaniem oświetlenia sal gimnastycznych i innych obiektów sportowych jest zapewnienie dobrej widoczności graczom oraz widowni w sposób umożliwiający zachowanie dynamiki gry. Piłka musi być zawsze dobrze widoczna — niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Dobra widoczność wymaga odpowiedniego kontrastu między obiektami a ich tłem, właściwego poziomu oświetlenia oraz równego rozmieszczenia światła na danej przestrzeni.

  Oświetlenie krytych kortów tenisowych — wewnętrzne oświetlenie projektorowe LED

  Oświetlenie krytych basenów sportowych

   

  Głównym wymogiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom poprzez zastosowanie właściwego oświetlenia oraz kontrolę odbicia światła od powierzchni wody. Odpowiednie odbicie jest bardzo istotne, ponieważ pozwala obsłudze szybko zauważyć w basenie osobę potrzebującą pomocy. Z uwagi na złożoność projektu, jakim jest basen sportowy oraz wymagania prawne, prawidłowe rozmieszczenie oświetlenia projektorowego ustala się na początkowych etapach planowania.

  Oświetlenie krytych basenów — wewnętrzne oświetlenie projektorowe LED

  Wielofunkcyjna hala sportowa

   

  Obiekty sportowe, czy to duże hale sportowe, czy mniejsze sale gimnastyczne, zaprojektowane do uprawiania wielu dyscyplin sportowych powinny gwarantować, że proponowane oświetlenie uwzględnia potrzeby wszystkich uprawianych dyscyplin sportowych. Projekt systemu reflektorów w takich obiektach powinien gwarantować równomierne rozmieszczenie światła oraz minimalizować występowanie oślepiającego blasku. Oświetlenie hali sportowej lub sali gimnastycznej powinno być umieszczone tak, aby nie przeszkadzało zawodnikom i organizatorom.

   Oświetlenie wielofunkcyjnych hal sportowych — oświetlenie projektorowe Philips

  Oświetlenie lodowisk hokejowych

   

  Widoczność poruszających się obiektów jest zależna od ich kształtu, prędkości oraz oświetlenia tła i otoczenia. Aby zapewnić zawodnikom i kibicom odpowiednią widoczność małego, czarnego i szybko poruszającego się krążka hokejowego, należy użyć oświetlenia wysokiej jakości, które stworzy odpowiedni kontrast pomiędzy nim a lodowiskiem. Jest to szczególnie ważne na halach i stadionach, gdzie widzów i lodowisko dzieli spora odległość.

  Nie powinny także występować miejsca o większym natężeniu światła, ponieważ mogłoby to odciągać uwagę od gry ze względu na wysoki współczynnik odbicia światła rozproszonego, jakim charakteryzuje się lód. Jednorodne oświetlenie lodowiska zapewnia dobrą widoczność krążka.

  Oświetlenie lodowisk — wewnętrzne oświetlenie projektorowe

  Elastyczne sterowanie oświetleniem dzięki PerfectPlay

  Najważniejsze cechy produktu

  Chcesz dowiedzieć się więcej?

   

  W razie pytań skontaktuj się z centrum obsługi.