Polityka Prywatności

Powiadomienie o prywatności dla klientów, konsumentów i innych osób prawnych 


Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 
czerwiec 2017 r.
Ostatnia aktualizacja: 
czerwiec 2017 r.

  WPROWADZENIE

   

  Signify ceni sobie Państwa prywatność.

   

  Opracowaliśmy niniejsze Powiadomienie o prywatności (dalej „Powiadomienie”) w sposób jasny i wyczerpujący, aby łatwiej było Państwu zrozumieć, kim jesteśmy, jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego oraz jak z nich korzystamy. Prosimy pamiętać, ze wyrażenie „dane osobowe” (określane tu jako „dane” lub „Państwa dane”) oznaczają informacje lub zbiory informacji, na podstawie których jesteśmy w stanie bezpośrednio lub pośrednio ustalić Państwa tożsamość, w szczególności korzystając z danych identyfikacyjnych, tzn. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu itp.

   

  Prosimy pamiętać, że Signify jest przedsiębiorstwem międzynarodowym i dlatego niniejsze Powiadomienie może zostać zastąpione lub uzupełnione w celu spełnienia wymogów miejscowych, a także w celu udzielenia Państwu dodatkowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane w kontekście produktów, usług, systemów i aplikacji Signify. W przypadku określonych produktów lub usług (w tym funkcji internetowych lub opartych na aplikacjach), które mogą wiązać się z przetwarzaniem Państwa danych w sposób szczególny, niniejsze Powiadomienie może zostać uzupełnione przez nasze powiadomienia dotyczące konkretnych produktów, które zawierają dodatkowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych związanych z produktem lub usługą.

   

  W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prywatności, prosimy odwiedzić Signify privacy center (patrz rozdział „Informacje prawne”).

   

  Zachęcamy do poświęcenia czasu na dokładne zapoznanie się z treścią Powiadomienia. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na warunki niniejszego Powiadomienia, prosimy nie udostępniać nam swoich danych.

  OBOWIĄZYWANIE NINIEJESZEGO POWIADOMIENIA O PRYWATNOŚCI

   

  Powiadomienie dotyczy sposobu zbierania i wykorzystania Państwa danych, mianowicie:

  • podczas odwiedzania lub korzystania z naszych stron internetowych, aplikacji i kanałów w mediach społecznościowych przeznaczonych dla konsumentów,
  • podczas nabywania naszych produktów, usług, systemów i aplikacji oraz korzystania z nich,
  • podczas zapisywania się do naszych newsletterów lub innych materiałów marketingowych,
  • podczas dostarczania nam swoich towarów lub świadczenia nam usług,
  • podczas kontaktu z działem wsparcia dla konsumentów,
  • podczas udziału w naszych wydarzeniach biznesowych, jak również podczas innych kontaktów z nami (bezpośrednio lub pośrednio) w charakterze konsumenta indywidualnego lub biznesowego, partnera, dostawcy lub poddostawcy, zleceniobiorcy lub w innym charakterze w ramach stosunków biznesowych.

   

  Niniejsze Powiadomienie o prywatności ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy jesteśmy uważani za administratora danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy działamy jako przetwarzający dane, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powiadomieniem o prywatności udostępnionym przez administratora danych.

  CZYM JEST SIGNIFY

   

  Firma Signify jest globalnym liderem na rynku producentów oświetlenia, zajmując na nim szczególną konkurencyjną pozycję. Ma niekwestionowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie opracowywania, produkcji i zastosowań nowatorskich produktów, systemów i usług oświetleniowych.

   

  Określenia „my” lub „Spółka” stosowane w różnych odmianach gramatycznych w niniejszym Powiadomieniu odnoszą się do osoby prawnej kontrolującej Państwa dane na mocy niniejszego Powiadomienia będącej spółką podporządkowaną Signify, z którą Państwo utrzymują lub utrzymywali stosunki handlowe lub która skądinąd decyduje, które z Państwa danych są gromadzone i jak są wykorzystywane, jak też do Signify Netherlands B.V. (nr rejestracyjny 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Holandia). Zwracamy uwagę, że do spółek podporządkowanych Signify zaliczają się spółki zależne, nad którymi Signify N.V. sprawuje bezpośrednią lub pośrednia kontrolę właścicielską. Spis spółek podporządkowanych Signify można uzyskać z Biura Prywatności Signify (dane kontaktowe znajdują się poniżej w rozdziale pt. „Dostępne możliwości”).

  RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH

   

  Możemy przetwarzać różne Państwa dane w zależności od tego, kim Państwo są (np. klientem, konsumentem, dostawcą, partnerem handlowym itp.) i w jaki sposób komunikują się z nami (np. online, offline, przez telefon itp.). Możemy pobierać te dane, gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, aplikacje i kanały w mediach społecznościowych przeznaczone dla konsumentów lub klientów lub z nich korzystają, nabywają i użytkują nasze produkty, usługi, narzędzia internetowe, aplikacje mobilne, systemy, a także prenumerują nasze biuletyny, instalują aktualizacje oprogramowania, dostarczają nam swoje produkty lub świadczą usługi, zwracają się do działu wsparcia klientów, biorą udział w naszych imprezach biznesowych, konkursach, promocjach i ankietach lub komunikują się z nami w inny sposób. Dane zbierane w wyniku komunikacji z naszymi usługami i stronami internetowym oraz korzystania z nich nie mogą bezpośrednio prowadzić do ujawnienia Państwa określonej tożsamości lub bezpośrednio odnosić się do konkretnej osoby fizycznej, ale w połączeniu z innymi danymi dają możliwość kontaktu z Państwem.

   

  Poniżej znajduje się lista zbieranych i wykorzystywanych przez nas kategorii danych.

   

  Informacje udzielane nam bezpośrednio

  Kategoria danych
  Przykładowe rodzaje danych
  Osobowe dane identyfikacyjne
  Imię, nazwisko, tytuł, data urodzenia
  Dane kontaktowe
  Adres e-mail, nr telefonu, adres, kraj
  Dane logowania do konta
  Identyfikator logowania, hasło lub inne kody zabezpieczające
  Obrazy, cytaty i/lub filmy wideo, na podstawie których można Państwa zidentyfikować
  Zdjęcia przesyłane na konta Signify lub dostarczane nam w inny sposób, na przykład w ramach webinaru lub wywiadu
  Dane finansowe
  Dane o kartach kredytowych i kontach bankowych
  Inne informacje dobrowolnie udzielone firmie Signify lub jej spółkom zależnym
  Informacje zwrotne, opinie, recenzje, uwagi, wysłane pliki, zainteresowania, informacje udzielone nam w ramach procesu należytej staranności

  I wreszcie podczas Państwa odwiedzin w naszych placówkach, z powodów bezpieczeństwa możemy również utrwalać Państwa dane za pomocą sprzętu wideo, elektronicznego, cyfrowego lub bezprzewodowego (np. telewizji przemysłowej).

   

  Informacje gromadzone automatycznie

  Gdy odwiedzają Państwo nasze witryny internetowe lub aplikacje, prenumerują nasze biuletyny lub w inny sposób nawiązują łączność z nami poprzez kanały cyfrowe, oprócz informacji udzielanych nam bezpośrednio możemy również gromadzić informacje wysyłane nam przez Państwa komputer, telefon komórkowy czy inne urządzenie dostępu. Na przykład możemy gromadzić: 

  Kategorie danych
  Przykłady
  Dane o urządzeniu
  Model sprzętu, nr IMEI i inne niepowtarzalne identyfikatory urządzenia, adres MAC, adres IP, wersja systemu operacyjnego, ustawienia urządzenia umożliwiającego dostęp do usługi oraz konfigurację urządzenia.
  Dane logowania
  Godzina, czas trwania i sposób korzystania z naszych produktów i usług lub produktów i usług powiązanych z naszymi.
  Informacje dotyczące lokalizacji
  Rzeczywiste miejsce pobytu (na podstawie Państwa adresu IP, sygnałów Bluetooth lub identyfikatorów); informacje te gromadzone są po włączeniu produktów lub funkcji opartych na lokalizacji, np. poprzez nasze aplikacje.
  Informacje dotyczące opraw
  Niepowtarzalne identyfikatory opraw, informacje dotyczące opraw przechowywane w urządzeniu.
  Inne informacje o korzystaniu z naszych cyfrowych kanałów lub produktów
  Aplikacje używane podczas korzystania z naszych stron internetowych, odsyłaczy klikniętych w ogłoszeniach wysyłanych przez nas e-mailem, dane z czujników ruchu.

  Informacje pochodzące z innych źródeł

  W zakresie dozwolonym przez odnośne przepisy prawa, oprócz naszych stron internetowych, aplikacji i innych kanałów cyfrowych, możemy również uzyskiwać informacje o użytkownikach z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, partnerzy marketingowi, platformy społecznościowe i inne osoby trzecie.

   

  Informacje, które możemy gromadzić z różnych źródeł na Państwa profilu

  Jeśli poinformowali nas Państwo, że chcą otrzymywać spersonalizowane bezpośrednie wiadomości marketingowe, możemy gromadzić dane z różnych źródeł (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych), aby lepiej zrozumieć Państwa preferencje i zainteresowania oraz być w stanie zapewniać lepszą komunikację. Zawsze mogą Państwo zgłosić sprzeciw odnośnie do tych działań. W szczególności zawsze mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji podanymi w każdej wiadomości e-mail. Jeśli mogą Państwo zalogować się na konto Signify, mają Państwo możliwość zmiany preferencji dotyczących komunikacji w odpowiedniej części naszej witryny lub aplikacji. Zawsze mogą Państwo również się z nami skontaktować (dane kontaktowe znajdują się poniżej w rozdziale „Dostępne możliwości”), aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych.

  PLIKI COOKIE I INNE NARZĘDZIA ŚLEDZENIA

   

  Podczas odwiedzania naszych stron internetowych i/lub aplikacji lub korzystania z nich możemy rejestrować Państwa adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, stronę internetową, z której zostaliście Państwo przekierowani, ogólną lokalizację geograficzną określoną na podstawie adresu IP, zachowanie dotyczące przeglądania witryny, zachowanie w aplikacji oraz to, czy i w jaki sposób Państwo wchodzą w interakcję z treściami dostępnymi na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach. Używamy różnych metod gromadzenia tych informacji, w tym naszych własnych plików cookie i plików cookie osób trzecich. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia, zachęcamy do zapoznania się z Cookie Notice. W zakresie, w jakim Państwo wyrazili na to zgodę, możemy otrzymywać dane dotyczące Państwa lokalizacji lub uzyskiwać dostęp do niektórych danych przechowywanych w Państwa telefonie komórkowym, w tym np. do zdjęć, instrukcje głosowych i kontaktów.

  Dodatkowe informacje o sposobie, w jaki korzystamy z plików cookie i z innych narzędzi śledzenia znajdują się w naszym Powiadomieniu na temat plików cookie (pod adresem Signify Privacy Center, w dziale informacji prawnych (Legal Information)). Korzystając z naszej funkcji preferencji dotyczących plików cookie, mają Państwo kontrolę nad swoimi preferencjami.

  SPOSOBY WYKORZYSTANIA DANYCH

   

  Możemy korzystać z Państwa danych z różnych dozwolonych powodów i do różnych celów biznesowych.

  Poniżej znajduje się omówienie celów, do których przetwarzamy dane.

  Cele
  Przykłady
  Ocena i rozpoznanie (potencjalnych) klientów, dostawców i partnerów biznesowych
  Działania w ramach należytej staranności
  Zawieranie i wykonywanie umów
  Sprzedaż, fakturowanie, dostawa produktów i usług, rejestracja aplikacji mobilnych i stron internetowych, udział w szkoleniach, gwarancje, serwis, łączność, zarządzanie kontami
  Udzielanie wsparcia (na życzenie)
  Udzielanie wsparcia poprzez kanały łączności, np. dział obsługi klienta lub centrum obsługi klienta
  Marketing bezpośredni
  Promowanie kontaktów z klientami indywidualnymi i/lub biznesowymi (tylko w niektórych krajach), w tym z przyszłymi klientami, marketing za pośrednictwem poczty e-mail i/lub elektroniczny, ankiety marketingowe, personalizowanie doświadczeń poprzez prezentacje produktów i ofert dostosowanych do Państwa preferencji, zainteresowań lub profilu (np. na naszych portalach, w aplikacjach i w innych kanałach komunikacji)
  Zabezpieczenie i ochrona naszych interesów i składników majątku
  Wprowadzanie i utrzymywanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, przeprowadzania dorocznych audytów, dochodzeń i ocen pod kątem ewentualnych konfliktów interesów
  Przestrzeganie obowiązków prawnych
  Ujawnianie odpowiednim instytucjom państwowym lub władzom nadzorczym w różnych krajach, w których prowadzimy działalność, takich danych jak odpisy podatkowe i ubezpieczeniowe, obowiązki księgowe i sprawozdawcze, audyty zgodności z przepisami, współdziałanie z inspekcjami urzędowymi oraz innymi żądaniami władz państwowych i innych instancji publicznych, odpowiadanie na wezwania sądowe, egzekwowanie uprawnień i przysądzonych środków prawnych oraz załatwianie wewnętrznych skarg i zażaleń
  Obrona roszczeń prawnych
  Zgłaszanie, egzekwowanie lub obrona roszczeń prawnych, których możemy być podmiotem
  Rozwój produktu
  Aby poprawić usługi, produkty, usługi online, aplikacje mobilne i komunikację, które zapewniamy dla Państwa i innych odbiorców

  Za pośrednictwem naszej strony internetowej mogą Państwo zdecydować się na udział w loteriach, grach lub innych konkursach („Konkurs”). Jeżeli biorą Państwo udział w Konkursie, wykorzystujemy Państwa dane w celu umożliwienia udziału, identyfikacji uczestnika, zapobiegania oszustwom i wykrywania oszustw oraz przekazania nagrody (w przypadku wygranej) i uważamy, że przetwarzanie tych danych w tym kontekście jest niezbędne do realizacji umowy.  W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z regulaminem danego Konkursu.

   

  Jeżeli poprosimy Państwa o przekazanie danych, lecz nie zechcą Państwo tego zrobić, w niektórych przypadkach nie będziemy mogli zapewniać pełnej funkcjonalności naszych produktów, usług, systemów i aplikacji. Ponadto nie będziemy mogli odpowiadać na Państwa ewentualne prośby.

   

  Państwa obowiązkiem jest upewnić się, że udostępniane nam informacje nie naruszają praw osób trzecich.

  SPOSOBY WYKORZYSTANIA DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

   

  Signify Netherlands B.V. i inne spółki podporządkowane Signify mogą wysyłać regularne komunikaty promocyjne o swoich produktach, usługach, imprezach i promocjach.

   

  W takich komunikatach możemy się posługiwać, między innymi, marką „PHILIPS”, „HUE”, „SIGNIFY”, „INTERACT” i mogą one być wysyłane różnymi kanałami, takimi jak e-mail, telefon, SMS-y, poczta, sieci społecznościowe osób trzecich. Aktualne listy marek znajdują się tutaj.

   

  Możemy również kontaktować się z Państwem w sprawie informacji, produktów, usług, wydarzeń i promocji oferowanych przez Signify, a także przez osoby trzecie oferujące produkty i usługi uzupełniające nasze produkty i usługi, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa odpowiednie ze względu na korzystanie z naszych produktów lub w celu rozszerzenia wykorzystywanych przez Państwa funkcjonalności, w szczególności, gdy uznamy, że taki partner będący osobą trzecią dysponuje określonymi usługami lub rozwiązaniami, które spełnią Państwa potrzeby lub zoptymalizują korzystanie z naszych produktów i usług. Nie będziemy udostępniać danych rejestracyjnych naszemu zaufanemu partnerowi, chyba że mamy wystarczające podstawy, aby to zrobić.

   

  Jeżeli jest to dozwolone i/lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub gdy mamy Państwa zgodę, aby móc dostosować komunikację do Państwa preferencji i zachowań oraz zapewnić Państwu najlepsze, spersonalizowane doświadczenie, możemy analizować i łączyć wszystkie informacje związane z Państwa danymi i danymi dotyczącymi Państwa interakcji z nami. Możemy również wykorzystywać te informacje do tworzenia segmentów odbiorców, ustalając, którymi z naszych produktów i/lub usług interesują się użytkownicy oraz śledzić skuteczność naszych działań marketingowych. Możemy rejestrować fakt otwierania przez Państwa naszych komunikatów elektronicznych, jak również odnośniki, które Państwo w nich klikają.

  WYBORY DOTYCZĄCE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

   

  Jeżeli wchodzą Państwo w interakcję lub nawiązują komunikację z wykorzystaniem kanałów, stron, promocji i blogów w mediach społecznościowych (np. gdy klikają Państwo „lubię to” lub „udostępnij”, gdy zamieszczają i udostępniają Państwo komentarze oraz gdy przesyłają oceny i recenzje), Państwa dane są przetwarzane przez osobę trzecią, która świadczy nam usługi monitorowania sieci społecznościowych. Oznacza to, że osoba trzecia świadcząca usługi w zakresie monitorowania sieci społecznościowych zachowa kopię publicznie dostępnych interakcji online, do których zapewniła nam dostęp. Gromadzone przez nas dane obejmują publicznie dostępne dane przekazane przez Państwa w kontekście mediów społecznościowych i otrzymane od odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych za pośrednictwem osoby trzeciej świadczącej usługi monitorowania sieci społecznościowych. Wykorzystujemy Państwa dane, aby uzyskać ogólny pogląd dotyczący opinii na nasz temat i na temat naszych marek, aby rozwiązywać problemy i/lub udoskonalić nasze produkty i usługi i/lub rozpocząć z Państwem dyskusję dotyczącą promocji. Jeśli nie chcą Państwo udostępniać nam tych informacji w sposób opisany powyżej, prosimy nie kontaktować się z nami na kanałach mediów społecznościowych.

   

  Z naszych stron i kampanii w mediach społecznościowych otrzymujemy statystyki wizyt. Chociaż za te statystyki wizy odpowiada Signify i nasz dostawca usług dotyczących mediów społecznościowych, stosowny dostawca usług mediów społecznościowych jest głównym punktem do kontaktu i zajmuje się on wnioskami o skorzystanie z praw i wszelkimi ewentualnymi skargami. W razie potrzeby pomagamy odpowiedniemu dostawcy usług mediów społecznościowych udzielić odpowiedzi na Państwa prośby lub skargi. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych, które otrzymujemy od dostawców sieci społecznościowych oraz sposobu zmiany ustawień, należy zapoznać się z witrynami internetowymi i zasadami ochrony prywatności dostawców sieci społecznościowych.

  SPOSOBY WYKORZYSTANIA DANYCH DO INNYCH CELÓW ZWIĄZANYCH Z KOMUNIKACJĄ

   

  Komunikacja w związku z badaniami klienta: nieustannie dążymy do doskonalenia naszych usług oraz zapewnienia ich większej zgodności z oczekiwaniami klientów. Dlatego możemy wykorzystywać Państwa dane (identyfikator klienta i adres e-mail), aby zaprosić Państwa do udziału w badaniach klienta lub rynku. Możemy również zlecić przeprowadzenie takich badań osobom trzecim. W ten sposób pomagają nam Państwo dążyć do doskonałości. Wysyłamy komunikaty wyłączenie za uprzednią Państwa zgodą, chyba że w świetle obowiązujących przepisów prawa nie jest ona konieczna.

               

  Komunikaty zamówione: w niektórych przypadkach mogą Państwo chcieć, aby firma Signify informowała Państwa o konkretnej sprawie, korzystając w tym celu z komunikacji elektronicznej, ale mogą Państwo nie chcieć wyrażać zgody na otrzymywanie od nas informacji marketingowych. W takich przypadkach będziemy się z Państwem komunikować w sprawach, w których wyrażą Państwo taką chęć. 

   

  Komunikaty administracyjne, serwisowe i transakcyjne: będą Państwo zawsze otrzymywać od nas komunikaty administracyjne, serwisowe i transakcyjne, np. aktualizacje techniczne i/lub bezpieczeństwa dotyczące naszych produktów, potwierdzenia zamówień, powiadomienia o aktywności na koncie i temu podobne. Nie można zrezygnować z tego typu komunikatów

  PODSTAWY PRAWNE WYKORZYSTANIA DANYCH

   

  Przetwarzanie Państwa danych jest oparte na różnych podstawach prawnych. Są to m.in.:

  • Udzielona nam zgoda (tylko gdy jest wymagana lub dozwolona przez prawo). Można w dowolnym momencie wycofać zgodę, na której oparte jest przetwarzanie danych.
  • Konieczność stworzenia związków umownych w celu wykonania naszych obowiązków na mocy umowy.
  • Konieczność przestrzegania przez nas zobowiązań prawnych i ustanowienia, egzekwowania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.
  • Konieczność realizowania naszych zasadnych interesów, w tym:

  o   zapewnienie bezpieczeństwa naszych sieci i informacji;

  o   administrowanie i ogólne prowadzenie działalności wewnątrz Spółki;

  o   zapobieganie podejrzewanym lub stwierdzonym przypadkom naruszenia prawa, łamania warunków umowy handlowej lub nieprzestrzegania Kodeksu integralności Signify lub innych zasad Signify, lub też prowadzenie dochodzeń w takich sprawach;

  o   optymalizowanie lub powiększanie naszego zasięgu marketingowego i znaczenia komunikacyjnego.

  • Konieczność udzielenia odpowiedzi.
  • Konieczność ochrony istotnych interesów dowolnych osób.
  • Wszelkie inne podstawy prawne dozwolone w myśl miejscowych przepisów.

  KIEDY UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE

   

  Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych.  Udostępniamy Państwa dane osobowe wyłącznie w ograniczonych przypadkach opisanych poniżej. Aby zrealizować cele opisane w niniejszym Powiadomieniu, w razie konieczności możemy ujawniać dane następującym osobom prawnym:

  • Spółkom podporządkowanym Signify: ze względu na nasz globalny zasięg możemy udostępniać dane niektórym naszym spółkom podporządkowanym. Dane wewnątrz Signify będą udostępniane w miarę uzasadnionej potrzeby.
  • Usługodawcom: jak wiele przedsiębiorstw, możemy zlecić przetwarzanie danych osobowych zaufanym podwykonawcom zewnętrznym w celu wykonania dla nas pewnych czynności i usług, takich jak: usługi ICT (informatyka i łączność), konsultacje, transport, płatności i platformy obsługi komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie informacji dotyczących konkurencji.
  • Partnerom biznesowym: możemy udostępniać dane zaufanym partnerom biznesowym, aby mogli udzielać Państwu usług na żądanie, w tym partnerom oferującym obsługę z wykorzystaniem czatu.
  • Władzom i instytucjom państwowym: gdy wymagają tego przepisy prawa lub o ile to jest konieczne dla ochrony naszych uprawnień, możemy udostępniać dane urzędom regulującym lub sprawującym nadzór prawny nad Signify.
  • Zawodowym doradcom i innym: możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym osobom fizycznym lub prawnym, w tym zawodowym doradcom, takim jak: banki, spółki ubezpieczeniowe, audytorzy, adwokaci, księgowi, inni zawodowi doradcy zewnętrzni.
  • Innym osobom w związku z transakcjami zawieranymi przez korporację: możemy również niekiedy udostępniać Państwa dane w toku transakcji korporacyjnych, np. w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części innej spółce, w toku reorganizacji, fuzji, tworzenia spółki typu joint venture lub innego rozporządzenia naszym przedsiębiorstwem, jego majątkiem lub akcjami (w tym w związku z ewentualnym postępowaniem upadłościowym lub podobnym).
  • Na Państwa żądanie w przypadku wniosku o przeniesienie danych osobowych.

   

  Możemy udostępniać zanonimizowane informacje, raporty i analizy oparte na zanonimizowanych informacjach. Naszym usługodawcom, dostawcom, reklamodawcom, handlowcom, firmom zajmującym się badaniem konsumentów i rynku oraz innym podmiotom możemy ujawniać zagregowane i zanonimizowane informacje oraz analizy i raporty opracowane na podstawie takich informacji. Te zanonimizowane, nieosobowe informacje mogą być również udostępniane innym użytkownikom, aby mogli lepiej zrozumieć swój sposób użytkowania oświetlenia w porównaniu z innymi podmiotami w naszej społeczności, zwiększyć świadomość w zakresie bezpieczeństwa, ułatwić ogólne doskonalenie naszego systemu lub w innych celach informacyjnych.  Podejmujemy działania mające na celu uniemożliwienie powiązania tych nieosobowych informacji z Państwem i wymagamy tego samego od naszych partnerów.

  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ

   

  Ze względu na nasz globalny zasięg, przekazane nam dane mogą zostać przesłane lub udostępnione spółkom zależnym Signify i zaufanym osobom postronnym w wielu krajach. Zatem dane mogą być przetwarzane poza krajem zamieszkania, jeżeli jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszym Powiadomieniu.

  Możemy przekazywać dane osób prawnych prowadzących działalność w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego do krajów poza terytorium EOG. Komisja Europejska uznaje, że niektóre z tych krajów zapewniają odpowiedni poziom ochrony. Natomiast w odniesieniu do przekazywania danych z Europejskiego Obszaru gospodarczego do krajów, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają takiego poziomu, wprowadziliśmy stosowne organizacyjne i prawne środki ochrony danych (np. wiążące zasady korporacyjne i zatwierdzony przez Komisję Europejską standard dla postanowień umownych). Można uzyskać teksty tych dokumentów w Biurze Ochrony Prywatności Signify (dane kontaktowe znajdują się poniżej w rozdziale pt. „Dostępne możliwości”).

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

   

  Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane (szczegóły na temat tych celów patrz wyżej, rozdział „Sposoby wykorzystania danych”). Należy pamiętać, że niekiedy mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo dłuższe okresy przechowywania danych. Kryteria określające okresy przechowywania są m.in. następujące:

  • Jak długo dane są potrzebne do dostarczania Państwu naszych produktów i usług lub do prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Czy maja Państwo konto u nas. W takich przypadkach będziemy przechowywać dane dopóki to konto będzie aktywne, lub dopóki będzie to potrzebne w celu udzielania usług.
  • Czy mamy prawny, umowny lub podobny obowiązek przechowywania danych. Jako przykłady można wskazać miejscowe przepisy nakładające taki obowiązek, nakazy władz wymagające przechowywania danych istotnych dla prowadzonego postępowania karnego lub cywilnego, bądź zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami.

  SPOSOBY ZABEZPIECZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   

  W celu ochrony danych zastosujemy odpowiednie środki zgodne z odnośnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, które dotyczą zabezpieczania danych, w tym wymagające od naszych usługodawców stosowania odpowiednich środków ochrony prywatności i zabezpieczenia tych danych.  Niestety żaden system transmisji lub przechowywania danych nie może zagwarantować 100% bezpieczeństwa. W oparciu o aktualny stan techniki, koszty wdrożenia oraz charakter danych wymagających ochrony wprowadzamy środki techniczne i administracyjne mające zapobiec ich zniszczeniu, utracie, modyfikacji, ujawnieniu lub uzyskaniu dostępu do nich bez upoważnienia. Jeśli mają Państwo powody, by sądzić, że Państwa interakcja z nami lub Państwa dane nie są przetwarzane w bezpieczny sposób, prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem Prywatności Signify zgodnie z informacjami zawartymi poniżej w rozdziale „Dostępne możliwości”.

  ZAKRES PAŃSTWA ODPOWIEDZIALNOŚCI

   

  Chcemy przypomnieć, że mają Państwo obowiązek zapewnić, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że przekazywane nam dane są dokładne, kompletne i aktualne. Ponadto w przypadku przekazywania nam danych innych osób, mają Państwo obowiązek dopilnowania, aby dane te zostały zebrane zgodnie z miejscowymi przepisami prawa. Na przykład, muszą Państwo poinformować inne osoby, których dane zostały nam udostępnione o treści niniejszego Powiadomienia i uzyskać ich uprzednią zgodę.

  DOSTĘPNE MOŻLIWOŚCI

   

  Staramy się udostępniać Państwu dostęp do własnych danych osobowych. Zwykle możliwe jest samodzielne ich kontrolowanie (np. logując się na swoje konto) oraz aktualizowanie, modyfikowanie lub, o ile prawo na to zezwala, usuwanie.  W takim przypadku usilnie zachęcamy do przejęcia kontroli nad swoimi danymi. Mogą zaistnieć sytuacje, w których mamy prawo odmówić Państwu praw lub je ograniczyć, na przykład gdy jest to konieczne w celu zapewnienia ochrony praw i wolności innych osób, lub odmówić usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie takich danych jest konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych i/lub do ustalenia roszczeń prawnych ich wykonania lub obrony przed nimi.

   

  Można zawsze skontaktować się z naszym Biurem ds. Prywatności, aby:

  • sprawdzić, zmienić, lub usunąć przekazane nam swoje własne dane (o ile Signify nie ma skądinąd prawa lub obowiązku ich przechowywania),
  • sprzeciwić się określonym sposobom ich przetwarzania (np. zrezygnować z komunikatów marketingowych),
  • uzyskać ich kopię (w zwykłym czytelnym maszynowo formacie, w zakresie wymaganym przez odnośne przepisy prawa),
  • w innych sprawach dotyczących ochrony własnych danych osobowych w Signify.

   

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzasadnionych wniosków dotyczących ochrony danych w Signify lub w sprawach ogólnych związanych z niniejszym Powiadomieniem mogą Państwo kontaktować się z Biurem Prywatności Signify:

  • Adres pocztowy: Signify - Attn: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, Holandia lub
  • Online: Signify Privacy Center, rozdział „Privacy request”.

   

  Należy pamiętać, że komunikacja drogą mailową nie zawsze jest bezpieczna. Dlatego nie należy umieszczać poufnych informacji w kierowanych do nas wiadomościach e-mail.

   

  Dołożymy starań, aby niezwłocznie i bezpłatnie spełnić prośbę, o ile nie będzie to wymagać niewspółmiernego wysiłku. Niekiedy przed podjęciem działania możemy zażądać potwierdzenia tożsamości. Jeżeli uzyskana odpowiedź okaże się niezadowalająca, mogą Państwo złożyć zażalenie do odpowiedniego organu w swojej jurysdykcji.

  ZBIERANIE DANYCH OD OSÓB  NIELETNICH

   

  Nie zbieramy w sposób celowy danych osobowych od osób poniżej 16 lat.

  • Uwaga specjalna skierowana do dzieci poniżej lat 16: osobom do lat 16 sugerujemy, aby zanim udzielą nam swoich danych, poradziły się rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Uwaga specjalna skierowana do rodziców dzieci poniżej lat 16: radzimy Państwu sprawdzać i obserwować korzystanie przez dzieci z naszych produktów, systemów, usług, aplikacji (w tym stron internetowych i innych kanałów cyfrowych), aby ustalić, czy dziecko nie udostępnia nam swoich danych osobowych bez Państwa pozwolenia.

  AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA O PRYWATNOŚCI

   

  Niniejsze powiadomienie o prywatności może ulegać zmianom.

  Wykorzystanie przez nas danych będzie podlegać postanowieniom jego aktualnej wersji, którą można znaleźć w  Signify Privacy Center, w dziale informacji prawnych (Legal information).

   

  - Signify -