Oświetlenie hal sportowych, basenów i sal gimastycznych

Oferujemy najnowsze, efektywne systemy oświetleniowe LED do obiektów sportowych. Stanowią one kompleksowe rozwiązanie oświetleniowe z bezprzewodowym systemem sterowania PerfectPlay ze zintegrowanymi naświetlaczami LED. Systemy te są przeznaczone do wszystkich typów zadaszonych obiektów sportowych — od małych sal po hale widowiskowo-sportowe.

Oświetlenie krytych kortów tenisowych — wewnętrzne oświetlenie zalewowe LED

Oświetlenie krytych kortów tenisowych

Zadaniem oświetlenia jest zapewnienie dobrej widoczności graczom oraz widowni w sposób umożliwiający zachowanie dynamiki gry. Piłka musi być zawsze dobrze widoczna — niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Dobra widoczność wymaga odpowiedniego kontrastu między obiektami, a ich tłem, właściwego poziomu oświetlenia oraz równego rozmieszczenia światła na danej przestrzeni.

Oświetlenie krytych basenów — wewnętrzne oświetlenie zalewowe LED

Oświetlenie krytych basenów

Głównym wymogiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom poprzez zastosowanie właściwego oświetlenia oraz kontrolę odbicia światła od powierzchni wody. Odpowiednie odbicie jest bardzo istotne, ponieważ pozwala obsłudze szybko zauważyć w basenie osobę potrzebującą pomocy. Z uwagi na złożoność projektu, jakim jest basen oraz wymagania prawne, prawidłowe rozmieszczenie oświetlenia zalewowego ustala się na początkowych etapach planowania.

Oświetlenie wielofunkcyjnych hal sportowych — oświetlenie zalewowe Philips

Wielofunkcyjna hala sportowa

Obiekty sportowe zaprojektowane do uprawiania wielu dyscyplin sportowych powinny gwarantować, że proponowane oświetlenie spełnia wymagania wszystkich uprawianych w nich sportów. Projekt systemu reflektorów w takich obiektach powinien gwarantować równomierne rozmieszczenie światła oraz minimalizować występowanie oślepiającego blasku. Oświetlenie powinno być umieszczone tak, aby nie przeszkadzało zawodnikom i organizatorom.

Oświetlenie lodowisk — wewnętrzne oświetlenie zalewowe

Oświetlenie lodowisk hokejowych

Widoczność poruszających się obiektów jest zależna od ich kształtu, prędkości oraz oświetlenia tła i otoczenia. Aby zapewnić zawodnikom i kibicom odpowiednią widoczność małego, czarnego i szybko poruszającego się krążka hokejowego, należy użyć oświetlenia wysokiej jakości, które stworzy odpowiedni kontrast pomiędzy nim a lodowiskiem. Jest to szczególnie ważne na halach i stadionach, gdzie widzów i lodowisko dzieli spora odległość.

Nie powinny także występować miejsca o większym natężeniu światła, ponieważ mogłoby to odciągać uwagę od gry ze względu na wysoki współczynnik odbicia światła rozproszonego, jakim charakteryzuje się lód.

Elastyczne sterowanie oświetleniem dzięki PerfectPlay

Najważniejsze cechy produktu

Chcesz dowiedzieć się więcej?

W razie pytań skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi.