TunneLogic

Inteligentne oświetlenie tunelowe

Inteligentne oświetlenie tunelowe pomaga zadbać o bezpieczeństwo przejeżdżających przez tunel kierowców

Łatwe zarządzanie oświetleniem tunelowym

TunneLogic to kompletny, a zarazem prosty w instalacji, obsłudze i konserwacji system kontrolowania i monitorowania oświetlenia tunelowego, który pomaga dbać o bezpieczeństwo kierowców.

Zaprojektowany specjalnie pod kątem oświetlenia LED system TunneLogic umożliwia zmaksymalizowanie widoczności, bezpieczeństwa i zapewnia kierowcom spokojny i komfortowy przejazd przez cały tunel.

Łatwa konfiguracja systemu przyczynia się do ograniczenia konieczności zamykania dróg oraz do zminimalizowania przestojów i kosztów. Informacje o stanie systemu pomagają szybko identyfikować i naprawiać usterki w celu ochrony inwestycji i utrzymania ruchu.

Sterowanie inteligentnym systemem oświetlenia tunelowego i monitorowanie tego systemu może odbywać się przy użyciu zdalnego systemu monitorowania lub sieci SCADA.

Optymalizacja oświetlenia i bezpieczeństwa dzięki systemowi oświetlenia tunelowego stworzonemu specjalnie pod kątem technologii LED

Najważniejsze zalety systemu TunneLogic

Optymalizacja oświetlenia w całym tunelu

Zastosowanie tunelowych elementów sterujących L20 stworzonych specjalnie do obsługi technologii LED pozwala zminimalizować efekt „czarnej dziury” i tym samym zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

Rzadsze zamykanie tunelu

Stałe monitorowanie inteligentnego oświetlenia tunelowego przyczynia się do sprawniejszego planowania rutynowych prac konserwacyjnych.

Zdalne sterowanie i obsługa

Połączenie nawiązane z systemem zdalnego monitorowania lub siecią SCADA pozwala uzyskać jeszcze większą kontrolę i widoczność.

Szybka konfiguracja

Nowe, inteligentne oświetlenie tunelowe jest łatwe w konfiguracji i gotowe do podłączenia, a jego montaż przebiega błyskawicznie.

Niższe koszty operacyjne

Energooszczędne oświetlenie LED uprzyjemnia kierowcom drogę i obniża koszty.

Możliwości systemu TunneLogic

TunneLogic to system kontrolowania i monitorowania oświetlenia tunelowego, który zaprojektowano pod kątem technologii LED.

Jak to działa?

Różne tunele i przejścia podziemne wymagają różnych konfiguracji oświetlenia. TunneLogic to elastyczny system oświetlenia tunelowego, który może zostać dostosowany do wymagań danego projektu. Zachęcamy do wyboru konfiguracji, która najlepiej odpowiada potrzebom projektu. 

 

Główny moduł sterujący (MCU)

Umożliwia monitorowanie opraw oświetleniowych i sterowanie nimi. Można go podłączyć do systemu zarządzania SCADA.

Zespół bramki grupowej DALI

Systemy sieciowe, które sterują inteligentnym oświetleniem tunelowym.

Miernik luminancji

Mierzy strumień świetlny generowany przez oświetlenie tunelowe LED w celu sprawdzenia, czy jest optymalny dla kierowców, i powiadamia MCU, jeśli tak nie jest.

Oprawy oświetleniowe LED

Bezproblemowa integracja z systemem oświetlenia tunelowego zapewnia odpowiednie natężenie światła na każdym etapie drogi.

Skontaktuj się z nami

W razie pytań skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi.

Do pobrania

Dowiedz się więcej o oświetleniu stworzonym do takich obiektów, jak…