Jesteś teraz w witrynie Philips lighting. Dostępna jest zlokalizowana wersja w Twoim języku.
Sugestie

  Efektywna ochrona
  Dezynfekcja powietrza, powierzchni i wody

  Jakość powietrza, którym oddychamy oraz czystość powierzchni, których dotykamy, silnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Wszyscy jesteśmy narażeni na ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii, szczególnie w zatłoczonych miejscach publicznych, takich jak biura, sklepy, szkoły, muzea czy komunikacja miejska.


  Promieniowanie UV-C jest znanym środkiem do dezynfekcji powietrza, wody i powierzchni, szeroko stosowanym od ponad 40 lat, który może pomóc w ograniczeniu ryzyka zakażenia
  1. Setki badanych na przestrzeni lat bakterii i wirusów reagują na promieniowanie UV-C.2. Wyraźne wskazanie, że promieniowanie UV-C może być kluczowym elementem strategii ochronnej.

  Wszystkie badane do tej pory bakterie i wirusy ulegają dezaktywacji poprzez dezynfekcję UV-C, obraz

  Oferujemy pełną gamę produktów UV-C, które mogą być używane w wielu zastosowaniach, takich jak systemy do dezynfekcji powietrza działające w oparciu o konwekcyjny ruch powietrza (upper-room UV-C air desinfection), otwarte systemy UV-C lub roboty do dezynfekcji pomieszczeń i innych powierzchni w nocy lub podczas gdy pomieszczenia nie są używane, jak również komory dezynfekcyjne UV-C.


  Skuteczne rozwiązanie do ochrony miejsc, takich jak szpitale, szkoły czy transport publiczny.

  Zastosowanie UV-C — dezynfekcja powietrza, obraz

  Dezynfekcja powietrza

  Zastosowanie UV-C — dezynfekcja powierzchni, obraz

  Dezynfekcja powierzchni

  Zastosowanie UV-C — dezynfekcja wody, obraz

  Oczyszczanie wody

  Uwaga


  Produkty UV-C nie stanowią zagrożenia, pod warunkiem, że są używane przez przeszkolonych profesjonalistów. Muszą oni osłaniać oczy i skórę, aby uniknąć poważnych urazów. Radzimy klientom zachować ostrożność przy wyborze urządzeń i zwracać uwagę na zaświadczenia z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria oraz certyfikaty materiałów urządzeń i komponentów elektrycznych wydawane przez znane organizacje, takie jak NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW lub inne obowiązujące wymagania międzynarodowe.
   

  W chwili obecnej żaden z naszych produktów UV-C nie jest certyfikowany ani zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami jako urządzenie medyczne, w związku z czym Signify ani żadna ze spółek należących do jej grupy nie zamierza obecnie używać ich jako urządzeń medycznych nigdzie na świecie.

  1. Raport EPA, „Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases” str. 56& ​
  2. Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae Revised , aktualizacja i rozszerzenie wyników badania: Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns and James R. Bolton. Wcześniejszy udział: Gabriel Chevrefils (2006) i Eric Caron (2006); ocena wzajemna: Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) i Karl G. Linden